Deportace v období, kdy v čele státu stál kněz Jozef Tiso, odsoudili i slovenští katoličtí biskupové.

„Extremismus, rasismus a xenofobie před 70 lety nabyly obludných rozměrů, které vyústily ve vyhlazování představitelů jiného náboženství, víry a rasy. Vláda vyjadřuje zármutek a politování nad ztrátou každého lidského života z důvodů rasové, ideové nebo náboženské nesnášenlivosti,“ uvádí se v prohlášení kabinet.

Nelidské zacházení

Výročí zahájení deportací Židů, které se řadí mezi stinné stránky slovenské historie, připadá na 25. března. V prvním transportu byla tehdy ze severoslovenského Popradu odvezena tisícovka žen a dívek. Celkem bylo podle odhadů odvezeno ze země kolem 70.000 obyvatel židovského původu. „Z dětí, žen a mužů se vstupem do koncentračního tábora stali čísla bez jakýchkoli práv. Velká většina z nich v koncentračních táborech v ponižujících, více než nelidských podmínkách zahynula,“ připomněl kabinet.

Premiérka Radičová upozornila, že projevy rasismu a xenofobie se vyskytují i v současnosti, byť v menší míře. Zároveň vyjádřila zármutek nad tragédii ve francouzském městě Toulouse, kde útočník v pondělí před židovskou školou zabil tři děti a jednoho učitele.

Pronásledování Židů

Deportace slovenských Židů kritizovali také slovenští katoličtí biskupové. „Je paradoxem, že se to stalo právě v zemi s hluboce vžitými křesťanskými principy. Tehdejší odpovědní politici se hlásili ke křesťanství a jeho hodnotám, ale někteří z nich to v praxi pronásledováním Židů porušovali,“ uvedla Konference biskupů Slovenska.

Stejně jako v minulosti i letos se u příležitosti výročí zahájení deportací Židů uskuteční v Popradu pietní vzpomínka. Její součástí bude vypravení mimořádného vlaku po stejné trase jako před 70 lety.