SNP bylo od roku 1948 do roku 1989 především oslavou komunistické ideologie. Jeho dějiny a průběh byly dlouhodobě upravovány, mnozí z jeho vojenských a politických představitelů byli po roce 1948 zatčeni, uvězněni, dlouhodobě vyškrtnuti z historických publikací, dokumentů a vzpomínek. Ve vězení skončil i Gustáv Husák, jeden z čelních komunistických politiků povstání. Později se stal i posledním komunistických prezidentem Československa a o jeho působení v povstání byl natočen televizní seriál Povstalecká historie.

Letos oslaví v centru povstaleckého Slovenska v Banské Bystrici odpor slovenského národa proti domácímu i německému fašismu již po sedmdesáté třetí. Podle reprezentativního průzkumu Institutu pro veřejné otázky (IVO) si 85 procent dospělé populace myslí, že „SNP bylo výrazem odporu Slováků proti fašismu, a proto bychom na ně měli být hrdí“, uvedl dnes slovenský deník Pravda. Dotazování se zúčastnilo 1025 respondentů starších 18 let.

Jak IVO uvádí, interpretace SNP jako protifašistického povstání v historickém povědomí slovenské společnosti naprosto jednoznačně dominuje. Pozitivní hodnocení Slovenského státu, který vznikl za zbytku pomnichovského slovenského území, jeho politických představitelů a případné zlehčování jeho zločinů (například vztahu Slovenského státu k Židům a jejich „prodej“ Němcům do koncentračních táborů) nemá v široké veřejnosti téměř žádnou oporu. S tvrzením, že „SNP bylo povstáním proti vlastnímu státu a proto je třeba hodnotit ho negativně“, odpovědělo kladně jen devět procent účastníků průzkumu.

Relativně nejmenší kladnou odezvu má povstání mezi nejmladšími účastníky výzkumu ve věku 18 až 24 let (77 procent). Nejvyšší procento kladného hodnocení se SNP dostalo od slovenských vysokoškoláků – ti ho pozitivně přijímají v 88 procentech. Současně jsou ale vysokoškoláci i nejkritičtější skupinou – jedenáct procent z nich se vůči SNP vyjádřilo negativně.

Zajímavý byl přístup z pohledu voličských preferencí jednotlivých účastníků tohoto průzkumu mínění. Přívrženci hlavních politických subjektů na Slovensku hodnotili SNP nadprůměrně pozitivně. Dokonce voliči LSNS, tedy strany, v jejímž čele stojí slovenský extrémista Marián Kotleba a který považuje SNP za „bolševický puč“, si ze 74 procent myslí, že povstání bylo jedním z klíčových pozitivních momentů slovenské historie.