Přitvrdí se také nároky na prokázání znalosti slovenštiny a schvalování žádostí se prodlouží. Změny ještě musí schválit parlament, kde má však vládní koalice spolehlivou většinu. Podmínky pro nabytí občanství se zpřísňují i v jiných zemích Evropské unie, například tak již učinilo Rakousko a přitvrdit se chystá i Německo.

"Jde o to, aby se v budoucnu zmenšila možnost zneužívání žádostí o občanství," řekl dnes novinářům ministr vnitra Robert Kaliňák, podle něhož slovenský zákon i po zpřísnění stále nebude patřit k nejtvrdším v EU. Ministerstvo bude podle novely muset udělení občanství konzultovat s policií, popřípadě s tajnou službou. Lhůta pro vyřízení se prodlouží z devíti měsíců na dva roky. Místo pěti let trvalého pobytu v zemi se od žadatele bude vyžadovat osm let. Podle ministerstva to umožní lépe prověřit, nakolik se žadatel sžil se slovenskou společností.

Nadále však budou moci občanství rychleji obdržet cizinci žijící v manželském svazku se slovenským občanem, jakož i zahraniční Slováci. Naopak se zkomplikuje situace úspěšným žadatelům o azyl, kteří se o občanství budou smět ucházet až po čtyřech letech od udělení azylu. Zpřísní se také nároky na znalost slovenštiny. Dosud stačilo ovládat základy jazyka, novela vyžaduje znalost "slovem a písmem". Jazykové schopnosti žadatele prověří tříčlenná komise. Přibudou také další povinné doklady, například potvrzení o zaplacení daní.

Kritici už dříve předloze vytkli, že již nyní jsou pravidla pro získání občanství docela přísná. Změny však podpořili i někteří opoziční poslanci. Slovenské občanství v roce 2005 získalo 1537 žadatelů, nejvíce z Ukrajiny a Rumunska, jakož i ze sousedního Česka. Úplné údaje za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Podle loňských údajů Eurostatu však na Slovensku žilo nejmenší procento cizinců ze všech zemí EU.