„Analyzovali jsme vzorky dvou set našich pacientů a porovnali množství viru, který byl u nich přítomen. Schopnost viru množit se byla v květnu značně oslabená oproti pacientům, které jsme zde měli v březnu a dubnu. Zkoumali jsme vzorky nemocných napříč všemi věkovými kategoriemi, včetně seniorů nad 65 let,“ uvedl Massimo Clementi, šéf laboratoře mikrobiologie a virologie v San Raffaelle.

Promořování je nesmysl

Potvrzují se tak dřívější teorie některých mikrobiologů, kteří se na jaře vymezovali proti zastáncům nutnosti rychlého promoření obyvatelstva. Argumentovali přitom tím, že virus pravděpodobně postupem času sám oslabí a jeho hrozba pro lidské zdraví nebude tak velká jako na počátku pandemie.

Jak vysvětlují milánští vědci, nynější oslabení viru ještě neznamená, že rychle zmutoval. „Na základě vědeckého výzkumu a průběhu onemocnění, který pozorujeme u hospitalizovaných, můžeme říct, že se změnily klinické projevy. Rozdíl je tak obrovský, jako bychom teď léčili jinou nemoc,“ cituje profesora Clementiho deník Corriere della Sera.

V praxi to znamená, že noví pacienti s covidem-19 už neplní v Miláně jednotky intenzivní péče, ba dokonce ani té polo-intenzivní. „V posledních týdnech k nám přijíždí málo pacientů a všichni jen s mírnými příznaky,“ dodává Clementi.

Důvod neznámý

Přestože italští vědci nyní mohou s jistotou tvrdit, že virus oslabil, o příčinách toho zatím moc nevědí. „Hypotéza je, že se jedná o adaptaci na hostitele, což se děje běžně, když se virus přesune na člověka. V zájmu viru totiž je, aby napadený organismus přežil a virus se mohl dál šířit. Toho nelze dosáhnout, pokud nemocný na následky infekce zemře,“ vysvětluje Clementi.

O něco opatrnější už je ovšem v předpovědích toho, jaký vývoj lze očekávat na podzim a zda nepřijde druhá vlna.

„Obavy z ní panovaly také v případě někdejšího šíření Sars, ale nakonec se nenaplnily a koronavirus zmizel. Co se týká současného Sars-CoV-2, mohou se objevovat lokální ohniska nákazy, na která musíme umět reagovat, izolovat je, dohledat kontakty a poskytnout nemocným místní lékařskou péči tak, abychom je museli hospitalizovat jen v případě komplikovaného průběhu onemocnění,“ uzavíráClementi.