Britský Nejvyšší soud se začal zabývat touto otázkou poté, co mu byl předložen k posouzení případ bankéře, který v padesáti letech utrpěl infarkt, jenž vedl k vážnému poškození mozku. Muž, známý jako pan Y, upadl do komatu a podle BBC nebyla žádná šance ho oživit. Jeho rodina i lékaři se shodli na tom, že by bylo v jeho nejlepším zájmu umožnit mu zemřít tím, že odstraní jeho výživovou trubici. 

Britská národní zdravotní služba (NHS) požádala Nejvyšší soud, aby rozhodl, že rodina a lékaři tak mohou rozhodnout, pokud se domnívají, že je to v nejlepším pacientově zájmu, aniž by museli žádat o soudní svolení. Soud s tímto závěrem opravdu vyslovil souhlas, ale úřední právní zástupce zmíněného "pana Y" se proti tomuto rozhodnutí odvolal - a právě jeho odvolání v pondělí 30. července Nejvyšší soud zamítl. 

Podle pondělního rozsudku poskytuje dohoda mezi rodinou a lékaři dostatečnou záruku pro zajištění "veřejné důvěry". Soud ale vyzval rodiny, aby se v případech, kdy mezi jednotlivými příbuznými a zdravotníky a existují "rozdíly v názorech", nadále obracely na soud.

Podle charitativní organizace Compassion in Dying ("Soucit v umírání") jde o verdikt, jenž umožní nejbližším osobám umírajících (jejich blízkým a lékařským týmům), aby se cítili zmocněni i podporováni k přijetí správného rozhodnutí, byť velmi těžkého. 

Podle právního dopisovatele BBC Clivea Colemana představuje postoj Nejvyššího soudu velmi významné rozhodnutí, které nicméně může rozdělit společnost na dva názorové tábory. "Lidé to mohou brát z náboženského hlediska, z morálního hlediska a jejich názory se mohou lišit. Pro někoho to představuje soucitný verdikt, jiní budou tvrdit, že je to nebezpečné rozhodnutí, které sklouzává směrem k eutanázii," uvedl Coleman.

Znepokojení už vyjádřil ředitel organizace Care Not Killing ("Péče, ne zabíjení") Peter Saunders, který je podle svých slov rozsudkem velmi zklamán. "Ukončení péče o vegetativní pacienty ve skutečnosti znamená, že budou ponecháni o hladu a žízni, dokud nezemřou," uvedl Saunders. Podle něj tento verdikt strhává "další ochrannou vrstvu" kolem zranitelných lidí. "Finanční obavy z péče o vegetativní pacienty mohou vést k tomu, že tato rozhodnutí budou učiněna z nesprávných důvodů," prohlásil Saunders.