Není to válka papežů. Benedikt XVI. si pro své první velké veřejné vystoupení po mnoha měsících mlčení vyžádal souhlas svého nástupce papeže Františka. A na konci své úvahy ho oceňuje a přeje jeho úsilí při odhalování sexuálního zneužívání v církvi úspěch.

Přesto Benedikt XVI. považoval za nutné se v situaci, kdy církví otřásá vlna skandálů kolem sexuálního zneužívání, k této otázce vyslovit ze svého pohledu. Jak připomíná server Radio Vaticana, Benedikt XVI. se problémem zneužívání zabýval ještě dávno předtím, než se z toho stalo téma globálních rozměrů.

„Již za pontifikátu Jana Pavla II. byl jako prefekt Kongregace pro nauku víry a později na Petrově stolci iniciátorem rozhodnější aplikace morálních principů a předpisů kanonického práva na případy sexuálních deliktů, spáchaných členy duchovenstva,“ připomíná server.

Když si Benedikt XVI. klade otázku, kde lze hledat kořeny případů sexuálního zneužívání, které otřásají pověstí katolické církve, nachází je v liberálních šedesátých letech. Tedy v době, kdy poměry v církvi liberalizoval Druhý vatikánský koncil (1962-1965). „Koncilní cítění bylo de facto pojímáno jako kritický či negativní postoj k dosavadní tradici, která měla být nyní nahrazena novou a radikální otevřeností vůči světu, což vedlo až ke zrodu jakési nové, moderní katolicity,“ tvrdí Benedikt XVI.

Benedikt XVI. dále uvádí, že za základ dnešních problémů církve se sexuálním zneužíváním pokládá atmosféru konce šedesátých let. „V některých seminářích vznikaly kluby homosexuálů, které vystupovaly více méně otevřeně,“ uvedl Benedikt XVI. „Fyziognomie revoluce ’68 zahrnovala pedofilii, která byla povolena a diagnostikována jako přiměřená,“ tvrdí dokonce bývalý papež v další části svého obsáhlého článku.

Papež František chce očistu církve

Zatímco Benedikt XVI. viní z „nákazy“ církve liberální atmosféru konce 60. let, jeho nástupce papež Fratišek chce sexuální zneužívání a jeho krytí z církve vymýtit.

„Každý jednotlivý případ zneužívání je zvěrstvo,“ prohlásil František na konferenci o řešení tohoto problému v církvi, které se na konci února účastnilo na 180 nejvyšších představitelů katolické církve. Na ní navrhl víc než dvě desítky opatření, která mají tomuto chování v církvi zabránit. 

Skandály se sexuálním zneužíváním dětí zasáhly i nejvyšší kruhy ve Vatikánu. V Austrálii byl v únoru za zneužití dvou třináctiletých chlapců odsouzen kardinál George Pell, dříve označovaný jako třetí nejvyšší muž Vatikánu.