Lidé, kteří si najdou práci v jiném členském státě EU, si budou podle nově schváleného pravidla moci ponechat svá práva na doplňkové důchodové připojištění, což dosud nebylo vždy možné. Poslanci po dohodě s Radou EU rozhodli o tom, že maximální doba, kterou musí člověk pracovat v jiné zemi, aby získal na doplňkový důchod právo, je tři roky.

"Evropští pracovníci mohou nyní plně využívat svých důchodových práv, i když se přestěhují do jiné členské země. Tyto právní předpisy přispějí k odstranění překážek volného pohybu pracovníků," prohlásila nizozemská europoslankyně Ria Oomenová-Ruijtenová, která vyjednávala konečnou podobu návrhu s Radou EU.

Vážný problém

Nezaměstnanost vyvolaná nedávnou hospodářskou krizí patří k nejvážnějším problémům EU a jedním z opatření na její snížení je podle evropských politiků zajištění snazší dostupnosti pracovních výhod při stěhování. Právě prosazení tříleté lhůty podle řady europoslanců znamená výrazné zkrácení doby, po níž dodnes musela řada lidí na přiznání doplňkového důchodového práva čekat. "Lhůty pro nabytí důchodových práv byly bariérou, čekací lhůta někde dosahuje až pět let. Našim cílem bylo tyto lhůty snížit a podpořit mobilitu pracovníků," prohlásil český europoslanec Milan Cabrnoch (ODS).

Poslanci prosadili do návrhu i svůj požadavek, aby se nové právo vztahovalo také na pracovníky, kteří kvůli svému zaměstnání pendlují přes hranice.
Členské státy mají nyní čtyřletou lhůtu, aby začlenily dnes přijatá pravidla do vlastních právních předpisů.