„Víme, že někteří z vás vnímají plastové štíty za velmi chic. Četné studie však potvrzují, že nechrání dostatečně. Proto je již nebude od 7. listopadu možné v prostředcích hromadné dopravy považovat za povolenou a vhodnou ochranu obličeje. Prosím, noste nejpozději od tohoto data roušky, které přiléhají k obličeji. Děkujeme za pochopení. Společně to zvládneme,“ vyzval vídeňský dopravní podnik.

V České republice Státní zdravotní ústav již v červnu štíty jako dostatečnou ochranu neodporučil na základě vědeckých studíí. „Pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) nelze považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének,“ stojí v jeho vyjádření. Dopraví podniky českých měst však zatím obličejové štíty jako ochranu nezakázaly a na internetu je mnohé firmy doporučují jako alternativu k rouškám. 

close Nařízení vídeňského dopravního podniku info Zdroj: Wiener Linien zoom_in Dopravní podniky českých měst sice zatím přímo obličejové štíty jako ochranu nezakázaly a na internetu je mnohé firmy doporučují jako alternativu k rouškám. Nařízením vlády z konce května se však u nás již od této doby ochranné štíty jako dostatečná pomůcka nepovažují. Právě s odkazem na stanovisko Státního zdravotního ústavu.

„V současné situaci se nařízením vlády ČR zakazuje všem osobám s okamžitou účinností pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Doplňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením stanovilo pro některé skupiny obyvatel výjimky z povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest.  Výjimku na nošení průhledných roušek či štítů udělila vláda znakujícím moderátorům a tlumočníkům do znakového jazyka pro lepší porozumění neslyšících,“ znělo ve stanovisku vlády v době první volny pandemie koronaviru v České republice.