Mstili se za smrt 75 lidí, mezi nimi příbuzných, jež zahynuli při úterních atentátech na tržišti. Muži zákona se s bojovnými šíity chopili zbraní a zasypali kulkami domy a lidi v sunnitské čtvrti města.

Mezi zmasakrovanými sunnity byli hlavně muži mezi 115 a šedesáti lety. „Mrtví jsou všude na podlaze. Byli zastřeleni zblízka do týlu,“ vypověděl jeden z lékařů. To dokládá výpovědi svědků, že muži byli v noci vytaženi ze svých postelí a před zraky svých žen a dětí stříleni.

Řádění trvalo dvě hodiny, dokud nepřijela armáda. Ve městě, které George Bush loni označil za příklad úspěšného postupu v Iráku, vyhlásili zákaz vycházení.