Do poslední chvíle totiž nebylo jasné, zda se podaří zejména v oblasti ochrany klimatu i volného obchodu vůbec nalézt kompromis. Vyjednavačům se to nakonec podařilo. Devatenáct členů se vyslovilo pro ochranu klimatu, ale zároveň uznalo odlišný postoj Spojených států. Právě odlišný pohled amerického prezidenta Donalda Trumpa byl totiž tím, co jednání znesnadňovalo. Trump opakovaně hovořil o protekcionistických opatřeních a také odmítl dodržovat Pařížskou klimatickou dohodu.

V závěrečném devatenáctistránkovém prohlášení budou tak USA vyjmuty z naplňování cílů Pařížské klimatické dohody, ale bude v něm obsažena formulace o tom, že USA chtějí i nadále s ostatními zeměmi spolupracovat a pomáhat jim „v čistším a účinnějším využití fosilních paliv.“ Právě v tomto je závěrečné prohlášení velmi nezvyklé, většinou totiž taková komuniké obsahují jen pasáže, které podporují všichni členové G20, uvedl to server Reuters.

Prohlášení obsahuje také kromě dohody o klimatu a obchodu i pasáže o boji s terorismem, zlepšení přístupu žen na pracovní trh, digitalizaci nebo korupci. Dále se zabývá spravedlivým daňovým systémem nebo spoluprácí s Afrikou.

Skupina G20 se pak také hlásí k volnému obchodu bez protekcionismu, ale zároveň uznává roli „legitimních obranných instrumentů.“ Státy chtějí také bojovat proti nekalým obchodním praktikám. Německá kancléřka také vyjádřila lítost nad tím, že nedošlo ke konsensu o klimatické dohodě, přičemž nesdílí optimistický názor Theresy Mayové o tom, že se v budoucnu USA k Dohodě opět připojí.

Také francouzský prezident Emanuel Macron vyjádřil svou lítost nad odstoupením USA od klimatické dohody. Zdůraznil však, že to neznamená, že by se od dohody měly odpojit i další státy. Dle jeho slov však stále doufá, že se mu Trumpův názor na dohodu podaří změnit.

Ruský prezident po ostře sledovaném setkání s Donaldem Trumpem vyjádřil důvěru ke zlepšování vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. Zmínil také, že americký prezident působí ve skutečnosti zcela jinak, než jaký je jeho obraz v médiích. Také německá kancléřka vyjádřila radost nad setkáním obou představitelů světových velmocí.

"Jsem toho názoru, že bychom vždy měli mluvit spolu a ne o sobě," uvedla na konečné tiskové konferenci. Zároveň dodala, že jsou zkrátka otázky, které mohou vyřešit jen tyto země, například konflikt v Sýrii. Také vyjádřila spokojenost nad délkou jejich rozhovoru. Je to prý základ k vytvoření slušných vztahů.

Trump také přijal Putinovo ujištění, že Moskva nijak nezasahovala do loňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Trump se na údajné vměšování Ruska do voleb v USA Putina podrobně vyptával a s následnými odpověďmi byl podle slov Putina spokojen.