Základní školou povinný syn zameškal v předcházejícím roce 387 vyučovacích hodin. Jak uvedl slovenský deník Pravda, soudci v Rimavské Sobotě původně vyměřili nedbalé ženě odnětí svobody nepodmíněně. Po odvolání, kdy žena argumentovala, že se stará o další čtyři školou povinné děti, zmírnil trest na veřejné práce v rozsahu 200 hodin. Prokurátor ale trval na vězení, protože v jejím případě šlo již o třetí případ ohrožení mravní výchovy.

Odvolací soud v krajském městě ale uznal její vysvětlení, že se problémy týkaly jen nejstaršího dítěte a že vinu přiznává. Její syn je prý problémové dítě a nepomáhalo ani to, že mu za chození do školy dávala peníze. K záškoláctví ho údajně přemluvili kamarádi a kromě jiného zanedbával výuku také kvůli dívce, kterou si našel v nedaleké vesnici. Sociálka v Rimavské Sobotě potvrdila, že tři mladší sourozenci školu nezanedbávají.

Pokud bude nejstarší potomek paní Kláry i po soudním jednání ve škole chybět, nepodmíněný trest odnětí svobody jí podle krajských soudců nemine.