Podle prohlášení státní rady se zákaz bude vztahovat ina samotnou produkci tenkých plastových tašek. Úřady tak chtějí přimět zákazníky obchodů, aby ke svým nákupům více používali košíky, nebo opakovaně použitelné látkovétašky

„Nadměrné užívání a neefektivní recyklace plastových nákupních tašek vede kplývání energií a přírodními zdroji a ke znečištění životního prostředí,“ uvádí čínský kabinet vdokumentu publikovaném na oficiálních vládních internetových stránkách.

Opatření se bude týkat především levných tenkých tašek, které většina obchodníků svým zákazníkům dává knákupu automaticky. „Super tenké tašky se staly hlavním zdrojem znečištění plasty, protože se snadno protrhnou a je snimi nakládáno nedbale,“ mínívláda.

Obchody, které by nové nařízení nerespektovaly, se vystaví možnosti trestu pokuty nebo rovnou konfiskacezboží.

Součástí opatření kodlehčení životnímu prostředí bude ivětší tlak na zpracovatele odpadu, kteří by měli více recyklovat. Rada rovněž vyzvala finanční úředníky, aby zvážili možnost zavedení vyšších daní na výrobu a prodej plastovýchtašek.

Prudký rozvoj čínského hospodářství vposledních letech vyvolává vážné obavy ze znečištění a degradace životního prostředí a neefektivního využívání přírodních zdrojů.