České ministerstvo zahraničí chce na verbální nótu reagovat, až ji dostane. V dnešním tiskovém prohlášení však vyjádřilo vůli pokračovat v "intenzivním bezpečnostním dialogu". "Velkou naději vkládáme do takzvané informační dohody, kterou česká vláda již dříve schválila. Věříme, že ji brzy ratifikuje i rakouská strana," uvedl Černínský palác.

Ministerstvo v prohlášení také ocenilo postoj rakouské vlády, že blokády rakousko-českých hranic pořádané odpůrci Temelína nepřispívají přátelskému dialogu. "Jsme přesvědčeni, že intenzivní dialog a práce expertů povedou k tomu, že ještě existující výhrady Rakouska k technickým otázkám Temelína budou postupně vyřešeny," uvedlo ministerstvo.

Tuto pozici na tiskové konferenci po zasedání české vlády přečetl také premiér Mirek Topolánek. Také on zdůraznil, že Praha od vídeňského kabinetu očekává zajištění průjezdu hranic, a vyjádřil přání, aby Rakousko ratifikovalo informační dohodu. Ta podle předsedy vlády nabídne další informování o jaderné bezpečnosti na vyšší úrovni než dohoda z Melku.

Rakouský kancléř Alfred Gusenbauer po dnešním jednání kabinetu řekl, že zvolený postup "jasně vyplývá" právě z expertizy, která doporučuje urychlené oficiální informování české strany o stanovisku rakouské vlády. Konkrétně prý společně s Pröllem poukáže na "otevřené body", kterých je v technické oblasti ještě "asi sedm". Dnes se zmínil o pěti z nich: o vysokotlakém vedení, o způsobilosti ventilů, o integritě tlakové nádoby reaktoru, o seizmické otázce a o škodách na reaktorovém plášti.

"Tím bude míč znovu na české straně," prohlásil Gusenbauer. "O dalších krocích budeme diskutovat později," dodal a výslovně nevyloučil ani pozdější podání žaloby. Jasné ale podle něj je, že melkský proces není ukončen. Tento proces je podle kancléře prospěšný, protože "je jasné, že o jaderné elektrárně Temelín jsme lépe informováni, než o kterékoli jiné jaderné elektrárně na světě".

Rakouský vicekancléř Wilhelm Molterer se dnes ostře vyslovil proti hraničním blokádám organizovaným rakouskými odpůrci Temelína. Upozornil na to, že jsou melkským procesem zakázány. V Česku podle něj posilují právě ty síly, které nemají zájem na diskusi. "Blokády hranic jsou naprosto špatná, škodlivá cesta," zdůraznil vicekancléř.

Rakouský kabinet svůj postup oznámil po dnešním projednání právní expertizy, jež posuzovala možnost mezinárodní žaloby na ČR kvůli Temelínu. V rozboru se konstatuje, že závazky zakotvené v dohodách takzvaného melkského procesu sice jsou z hlediska mezinárodního práva závazné, avšak Vídeň má jen minimální šanci vymoci si u mezinárodních soudů sankce vůči ČR kvůli případnému porušení dohod. Podle rozboru je žaloba na Česko u Evropského soudního dvora nemožná a u Mezinárodního soudního dvora v Haagu ji lze podat jen se souhlasem české vlády.

Právní experti dodali, že pokud se strany nedohodnou, mohlo by teoreticky připadat v úvahu ještě řízení v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Toto řízení však dosud nebylo vyzkoušeno.

Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer na zveřejnění expertizy reagoval výzvou spolkové vládě, aby urychleně jednala. Podle jeho názoru rozbor právníků dokazuje správnost názoru, že ujednání z Melku nebyla splněna, a je tedy třeba přijmout potřebné kroky až po mezinárodní žalobu.

Zástupci rakouských opozičních politických stran a ekologických organizací vyjadřují v reakci na dnešní rozhodnutí vlády zklamání. Mluvčí Svazu pro budoucnost Rakouska (BZÖ) Veit Schalle obvinil vládu, že "padla na kolena před atomovou lobby", a označil její "bezradné lavírování za naprosto nepřijatelné". Předseda zemské organizace Svobodných (FPÖ) v Horních Rakousích Lutz Weinzinger prohlásil, že "vláda ztratila různými posudky a expertizami spoustu drahocenného času, ale obyvatelstvo chce vidět činy".

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober (Zelení) označil protiatomovou politiku vlády za "katastrofu". Vláda podle něj "zjevně dál uplatňuje zdržovací taktiku". Mluvčí protiatomové organizace Global 2000 Silva Herrmannová pak uvedla: "Poučením z případu Temelín je, že výstavbě atomových elektráren je třeba předcházet a zabránit, a ne se snažit dodatečně něco napravit." Naznačila, že v tomto úsilí je třeba se nyní zaměřit například na chystané rozšíření slovenské elektrárny Mochovce.

  Když Rakousko nezažaluje ČR za Temelín, bude blokáda celé hranice

Rakouští odpůrci Temelína zablokují všech 16 společných hraničních přechodů s Českem, pokud rakouská vláda do čtyř týdnů nepodá na Česko mezinárodněprávní žalobu kvůli Jaderné elektrárně Temelín. Blokády se navíc prodlouží, naposledy trvaly dvě hodiny. Zda budou i celodenní, není zatím jasné. Rakouští aktivisté to dnes řekli na tiskové konferenci před jihočeskou elektrárnou.

"Budeme blokovat všech 16 přechodů tak dlouho, dokud splnění našeho požadavku nedosáhneme," řekl za organizátory protestů Roland Egger.

Rakouský kancléř dnes oznámil, že spolková vláda zatím na Česko žalobu nepodá. Pošle ale do Prahy diplomatickou nótu, v níž vyjádří názor, že česká strana nesplnila všechny podmínky vyplývající z dohod z Melku pro uvedení Temelína do komerčního provozu.

"Bereme to jako náš částečný úspěch, že po dvou letech od zveřejnění expertní zprávy k Melku se toho dosáhlo. Nóta měla ale být podána rozhodně dříve. V žádném případě to ale neznamená, že v našich protestech polevíme," uvedl Egger.

České ministerstvo zahraničí zopakovalo svůj postoj, že blokády neprospívají bezpečnostnímu dialogu a bránění průjezdnosti hranic porušuje jednu ze svobod EU, kterou je volný pohyb osob. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v pondělí své rakouské kolegyni Ursule Plassnikové řekl, že česká trpělivost s blokádami má své meze.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský dnes ČTK řekl, že podobné blokády hraničních přechodů porušují dohodu z Melku, která garantuje volný pohyb zboží a osob přes rakousko-české hranice. Podle článku sedm této dohody totiž Rakousko podle Bartovského souhlasilo s tím, že musí být zachován a respektován volný pohyb zboží a osob.

Podobně se vyjádřil také prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Zablokování všech hraničních přechodů označil za bezprecedentní zásah ze strany Rakouska a narušení mezistátních vztahů. "Tyto násilné akce přesahují rámec normálního chování, jde o organizovanou šikanu. Srovnatelnou protireakcí české strany by pak mohla být třeba podmínka pro překročení hranice ČR v podobě podpisu čestného prohlášení o tom, že dotyčný Rakušan nemá nic proti Temelínu," řekl ČTK.

O zhoršení pozic českých firem kvůli blokádám hraničních přechodů bude Drábek informovat Sdružení evropských komor Eurochambres. "O pomoc při řešení tohoto problému také požádám prezidenta rakouské Hospodářské komory Christopha Leitla," podotkl.

Právo vyjádřit svůj názor by nemělo zasahovat do práv osob, které daný stav nezavinily a ani s ním nemají nic společného, tedy v tomto případě projíždějících motoristů, firemních řidičů, firem přepravujících zboží a dopravců, doplnila mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Blanka Růžičková. Z tohoto pohledu jde podle ní o nehorázné omezování druhých, zasahování do jejich práv. Možnost bránit se takovému omezování a škodám, které s ním mohou vzniknout, je přitom takřka nulová, dodala.

Mluvčí Evropské komise pro otázky justice a spravedlnosti Friso Roscam Abbing dnes ČTK řekl, že evropská legislativa nijak celý problém s blokádou hranic nepokrývá. Podle něj je zcela v pravomoci rakouské vlády, aby si zjednala "pořádek" a nebo naopak nechala blokádám volný průběh. "Nemáme k tomu v podstatě co říct," dodal.

Antiatomová sdružení tvrdí, že Česko vzájemné dohody z Melku porušilo, a chtějí proto, aby rakouská vláda ČR zažalovala. Organizátoři blokád svá tvrzení opírají o poslední posudek úřadu spolkového kancléře. Právní expertiza potvrdila, že žaloba proti České republice může být podána u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Česká strana s ní ale musí souhlasit.

"Pokud je Česká republika názoru, že splnila všechny své závazky, které vyplývají z dohody z Melku, neměl by existovat důvod, aby se nepodrobila soudnímu řízení u Mezinárodního soudního dvoru. Zdráhání České republiky podrobit se tomuto řízení by pak muselo být interpretováno jako přiznání viny," uvedli v tiskovém prohlášení odpůrci atomu. Mluvčí Temelína Václav Brom dnes řekl, že společnost ČEZ, která elektrárnu provozuje, splnila všechny úkoly plynoucí z melkského procesu.

U jihočeské jaderné elektrárny se dnes sešlo kolem 15 rakouských aktivistů v tradičních žlutých větrovkách. Před zeď nedalekého hřbitova položili transparenty Stop Temelin a na znamení, že své požadavky myslí vážně, vytvořili dlouhou řadu, kterou spojily plakáty se jmény jednotlivých přechodů. Mezi novináři a aktivisty se objevili ale i odpůrci blokád.

"Byl jsem a budu proti jaderné energetice, i proti Temelínu, ale blokáda hranic s tím nemá nic společného. Lidé jsou celý týden na cestách a těší se domů. Pak přijedou na hranice a musí tam stát kvůli tomu, že naše vláda a rakouská nestojí za nic," řekl ČTK devětapadesátiletý Horst Lampert z Neznašova u Českých Budějovic.

Uzavírání hranic odmítá i jihočeský hejtman Jan Zahradník. Dopisem nedávno vyzval premiéra Mirka Topolánka, aby tento způsob protestů jasně odmítl. Blokády podle něj porušují právo Evropské unie na volný pohyb osob a zboží.

Od začátku roku blokovali rakouští odpůrci atomu společné hranice již osmkrát. Naposledy uzavřeli minulý pátek 12 přechodů, z toho osm na jihu Čech, kde volný zůstal jen přejezd v Halámkách. Rozsahem největší blokáda hranic za uplynulých sedm let trvala dvě hodiny.

Podle sdružení autodopravců Česmad Bohemia protestní akce odporují dohodám o svobodné mezinárodní výměně zboží, komplikují život řidičům, poškozují české dopravce, a tím i celou ekonomiku. Sdružení nicméně podle mluvčího Martina Felixe zatím žádné právní kroky proti rakouským aktivistům nechystá. "Velmi nám vadí, že si organizátoři protestů berou jako rukojmí nevinné řidiče, navíc v pátek, kdy se po týdnu na cestách vrací zpět k rodinám," dodal Felix.