Der Standard s povzdechem "Už zase Temelín" zdůrazňuje, že rozhořčená prohlášení jsou určena především pro domácí scénu a slouží k vylepšování vlastního profilu jednotlivých stran.

"Dohoda z Melku dává Rakousku určitou možnost mluvit do otázek týkajících se bezpečnosti jaderného reaktoru, což je jistý zásah do suverénních práv (českého) státu. V dohodě ale nestojí nic o tom, co je nám ze všech stran v politických prohlášeních mezi řádky podsouváno: totiž že Rakousko má možnost dát neoblíbenou elektrárnu zavřít. Ne, nemá, vídeňská vláda to nemůže, a ani nechce udělat," píše Der Standard.

V zásadě chce mít Vídeň dobré sousedské vztahy a Praha chce mít také klid, takže se v poslední chvíli rozhodla nedráždit Rakousko jednostranným vypovězením dohody. Poruchy jsou a jistě ještě budou, ale doufejme, že se nestane nic horšího než dosud. Stále znovu to bude příležitost vyjadřovat se k jaderné energii všeobecně a k Temelínu zvlášť, ale to jsou všechno prohlášení pro domácí spotřebu. Výpady, které by bylo třeba brát skutečně vážně, to v Rakousku vlastně nikdy nebyly. A to se ví i v Praze, uzavírá Der Standard.

Deník Die Presse dnes otevřeně napsal, že volání po mezinárodněprávní žalobě na Českou republiku je v podstatě nerealizovatelné. Právní experti sice vyjadřují různé názory, jisté však je, že u Evropského soudního dvora žádné řízení možné není, protože melkský protokol není součástí smlouvy o přistoupení ČR k EU, píše Die Presse.

Možná by tedy byla žaloba u mezinárodního soudu v Haagu. Pro tu by musely být splněny dva předpoklady: Rakousko by muselo oficiálně konstatovat, že česká strana neodstranila bezpečnostní nedostatky, vyjmenované v dohodě, což dosud neučinilo ani rakouské ministerstvo životního prostředí. Pak by musela být Praha znovu vyzvána, aby tyto nedostatky odstranila. A i kdyby Praha na výzvu nereagovala, muselo by Rakousko požádat Českou republiku o souhlas s předložením sporu haagskému soudu. Teprve kdyby s tím Praha souhlasila, mohl by se proces konat, píše Die Presse.