Torpédo naváděné sonarem označené jako MK 48 typ 7 bylo vypáleno z ponorky Waller během mezinárodního námořního cvičení u pobřeží Havaje.

Vyřazené plavidlo bylo po zásahu téměř rozpůleno na dvě části a rychle kleslo pod hladinu.