V Tunisku se během „arabského jara“ v minulém desetiletí, jako v jediné arabské zemi, podařilo nastolit demokracii. Proč právě zde?
V prvé řadě za to vděčíme už prvnímu tuniskému prezidentovi Habíbu Burgibovi (prezident v letech 1957 až 1987). Byl to on, kdo vytvořil demokratický zákoník a dal Tunisanům občanská práva. Zrovnoprávnil také ženy s muži, dostaly právo volit, vzdělávat se i požádat o rozvod. Naše demokracie je velmi mladá, ale naši mládež vzděláváme tak, aby věděla, že směr, kterým jsme se vydali, je tím dobrým směrem. Francii trvalo více než sto let, než vybudovala svoji demokracii, Tunisku se to podařilo během několika málo let. A dnes jsme opravdu plně demokratickým, svobodným státem. V rychlosti přechodu k demokracii se trochu podobáme České republice.

Jaké výhody přináší návštěvníkům Tuniska, včetně mnoha turistů z České republiky fakt, že jste dnes vůči Západu otevřeným státem?
V naší zemi se samozřejmě turisté mohou pohybovat bez jakýchkoli omezení, mohou si vyjít kdykoli během večera, nejsou u nás omezeni, co se týče oblečení. Největší výhody to má ale samozřejmě hlavně pro nás Tunisany. V tom, že naše svobody nejsou nijak omezovány.

Jak velkou roli hraje turistika v tuniské ekonomice?
Jen samotná turistika tvoří více než čtrnáct procent HDP. Ale vliv je ještě větší, protože turistika pomáhá i dalším odvětvím. Nevydělávají jen hoteliéři, ale i taxikáři, řemeslníci, kteří mají stánky v historických částech měst, a další a další profese. Těm všem a mnoha dalším pomáhá, že do Tuniska přijíždějí turisté.

Rostou počty turistů?
Loni přijelo 9,5 milionu turistů, o víc než milion více, než roku 2018.

Kolik z nich bylo Čechů?
Zhruba 109 tisíc. Doufáme, že letos by to mohlo být 140 tisíc.

Tunisko, to není jen moře, poušť a antické památky, ale i kvalitní červené víno. Lze si udělat výlet i po vašich vinicích?
Vytvořili jsme vinařskou stezku, která se stala velmi oblíbenou hlavně mezi turisty z USA, nebo Japonska.

Tunisko je dnes relativně bezpečnou zemí, která nepředstavuje problém ani z hlediska nelegální migrace. Co je důvodem?
Je do díky velmi dobré spolupráci, kterou máme s Itálií, Maltou i Německem, s nimiž si vyměňujeme veškeré informace, a pokud k něčemu takovému dojde, tak úzce spolupracujeme.

Tunisko je už třicet let přidruženým státem EU, který je dáván za příklad dobré spolupráce. Chcete se stát členským státem Unie?
My bychom to uvítali, EU je pro nás velmi zásadní partner nejen v turistice.