Minulý týden město vydalo zákaz vstupu pro muže z místní uprchlické ubytovny poté, co mladí přistěhovalci při návštěvě městského krytého bazénu verbálně a neslušnými gesty obtěžovali ženy. Radnice předem naznačila, že tento týden opatření zruší a že zákaz bude platit do doby, než sociální služba muže z ubytovny proškolí.

Radní Markus Schnapka, který nařízení vyhlásil, ho mezitím vysvětlil uprchlíkům v ubytovnách. Jeho smyslem a cílem bylo podle města vyvolat „reflexi a diskusi o roli ženy a muže v německé společnosti, o rovnosti pohlaví a o respektování žen".

Uprchlíci prý pocházejí ze zemí, v nichž platí jiná měřítka norem a hodnot, zvláště pokud jde o postavení ženy ve společnosti. Uprchlíci se tak prý musí nově zorientovat.

Tabulky s pravidly

Německá společnost provozovatelů plováren mezitím vydala doporučení ohledně pravidel bezpečnosti a chování. Na plakátech v plovárnách nyní mohou být vyvěšeny plakáty s následujícím upozorněním: „Ke každé ženě a každému muži je třeba se chovat s úctou. Sexuální obtěžování, například neslušná gesta, vyjadřování a tělesné přibližování a také nežádoucí dotýkání nejsou povolena."

Opatření ostře kritizovala organizace hájící práva uprchlíků v Severním Porýní-Vestfálsku.

Některé další německé plavecké stadiony už dříve vyvěsily ve svých prostorách plakáty, na kterých uvádějí, že jakékoli obtěžování žen je nepřípustné. K takovému opatření se uchýlil například Mnichov, který má k dispozici letáčky ve vícero jazycích, mimo jiné v arabštině, somálštině či paštunštině. Text je navíc doplněn obrázky, aby byl srozumitelný i negramotným.