Záměr zakázat používání těchto metod schválila už koncem minulého týdne městská rada Minneapolisu i starosta města Jacob Frey, která na tomto opatření spolupracovala se státním odborem pro lidská práva.

"Zakročte proti neoprávněnému užívání síly"

Podle rozhodnutí soudkyně Karen A. Janischové musí policisté v případě, že se stanou svědky "nevhodného užití síly" neprodleně informovat nadřízeného. Jsou také povinni proti neoprávněnému užití síly fyzicky zasáhnout, pokud je to možné, jinak se vystavují "stejně přísnému disciplinárnímu postihu, jako kdyby se do zakázaného užití síly sami zapojili". O rozhodnutí informuje CNN.

Poslední rozloučení s Georgem Floydem
Policista Chauvin stanul před soudem. Lidé se veřejně loučí s Georgem Floydem

Město Minneapolis musí na základě soudního příkazu zakázat užívání všech technik používajících dušení nebo znehybňování krku. Každý policista bez ohledu na svou hodnost nebo funkci je povinen verbálně nebo i fyzicky zasáhnout, pokud vidí, že se nějaký jiný policista dopouští neoprávněného užití síly (včetně zaklekávání krku nebo braní do kravaty). 

"Soudní příkaz přináší změnu"

Při zvládání davu během protestů a demonstrací smí policisté podle soudního příkazu použít zbraně jen tehdy, pokud to schválí policejní šéf nebo jím pověřený zástupce. Povinností policejních šéfů je také včas a transparentně rozhodovat případná disciplinární řízení. I civilní analytici a vyšetřovatelé získali pravomoc aktivně zkoumat záběry z policejních tělových kamer, spravované městským úřadem pro přezkum policejního chování, a na základě svých zjištění podávat stížnosti jménem minneapoliského odboru občanských práv.

Policisté v americkém Houstonu dohlíží na protestní pochod vyvolaný smrtí George Floyda
Chci pro Georga spravedlnost, vzkázala Floydova žena. V New Yorku se rabovalo

"Dnešní soudní příkaz znamená pro barevné a domorodé komunity, trpící po generace traumaty a bolestí v důsledku systematického a institucionálního rasismu a v důsledku dlouhodobě problematické policejní činnosti, okamžitou změnu," uvedla v písemném vyjádření komisařka pro lidská práva Rebecca Lucerová.