Jak uvádí agentura Reuters, tento americký stát každý den bezohledně pumpuje do Atlantického oceánu na 1 200 000 kubických metrů jen částečně přečištěných splaškových vod, které jsou příliš špinavé i na zalévání trávníku.

Tato praxe se datuje od 40. let minulého století a dlouho unikala pozornosti navzdory škodám, které působí ekosystému v moři u pobřeží Floridy. Situace se však začíná měnit.

Červené moře, způsobené nadměrným bujením potenciálně jedovatých řas, a časté zákazy koupání a uzavírání pláží kvůli příliš vysokému výskytu nebezpečných bakterií se postaraly o to, že světoznámé floridské pobřeží začíná ztrácet na přitažlivosti.

Zamořování pobřežních vod se děje potichu a mimo oči veřejnosti. Šest odpadních potrubí z okresů Miami Dade, Broward a Palm Beach ústí je vyvedeno do Atlantického oceánu až do vzdálenosti 1,5 až 6 kilometrů od pobřeží a jejich ústí jsou 30 metrů pod hladinou. Z nich se valí dennodenně do oceánu miliony hektolitrů splašek.

Floridští představitelé desítky let prohlašují, že tyto odpadní vody se v oceánu okamžitě rozředí a nijak neznečišťují pobřeží a moře u něj, protože je Golfský proud rychle odnese na sever.

Mutované ryby

Oceánologové však tvrdí, že tyto jen minimálně předčištěné splaškové vody jsou hrozbou pro zdraví lidí, především dětí, seniorů a jedinců s oslabenou imunitou. Připomínají dále, že obsahují velké množství dusíku, amoniaku a dalších polutantů, kvůli nimž se pravidelně přemnožují řasy, které pak dusí korálové útesy.

Dalším velkým problémem je farmaceutický odpad, například hormonální preparáty. Ty podle vědců způsobují, že se ve floridských pobřežních vodách na některých místech vyskytují abnormálně vyvinuté ryby, které mají samčí i samičí pohlavní znaky.

Stát Florida se však snaží tyto argumenty bagatelizovat, protože investice do čistíren odpadních vod a jejich zázemí jsou velmi drahé. Janet Llewellynová z floridského ministerstva ochrany životního prostředí připouští, že uzavření zmíněných odpadních potrubí by stálo nejméně 3 miliardy dolarů a že k tomu dojde nejdříve za 16 let.

Podobné potíže má i jižní Kalifornie, která se zbavuje splaškových vod stejně jako Florida a státní představitelé tu jsou obviňováni, že používají Tichý oceán jako obrovskou toaletu. Celkově platí, že Spojené státy by nutně potřebovaly investovat do rekonstrukcí a rozšíření čistíren odpadních vod a potřebné infrastruktury, která byla desítky let zanedbávána, stovky miliard dolarů.