Věž se bude stavět z oceli a materiál už na místo vzdálené asi 200 kilometrů od města Manaus dopravila auta a lodě. Společný projekt brazilského střediska pro výzkum Amazonie a německého Institutu Maxe Plancka se připravoval sedm let a bude součástí systému menších kontrolních stanic, které už jsou v pralese rozmístěny.

„Místo měření je daleko od jakéhokoli lidského působení, a proto je ideální pro výzkum významu pralesa pro chemické a fyzikální procesy v atmosféře," uvedl německý koordinátor projektu Jürgen Kesselmeier. „Věž nám pomůže zodpovědět četné otázky týkající se globálních změn klimatu," slibuje si jeho brazilský kolega Paulo Artaxo, podle nějž nyní vědci zejména získají spolehlivější informace a data nutná pro další analýzy.