Podle něj mělo sedmadvacet států EU na začátku loňského roku 503,7 milionu obyvatel, což je o šest procent víc než před 20 lety. Stejně tak poměr lidí nad 65 let na celkovém počtu obyvatel se zvýšil ze 14 na 18 procent.

Nejméně mladých je v Bulharsku

Eurostat se zabývá také poměrem počtu dětí do 15 let k počtu lidí v produktivním věku (15 až 64 let). Tento poměr se snížil z 28,5 v roce 1993 na 23,4 procenta loni. Nejméně mladých je podle tohoto měřítka v Bulharsku a Německu (po 20 procentech) a nejvíc v Irsku a Francii (po 29 procentech). Rovněž v ČR je mladých relativně málo – tento podíl klesl z 30,8 procenta v roce 1992 na 21,2 procenta loni.

Naopak přibylo lidí nad 65 let v poměru k populaci v produktivním věku. Zatímco v roce 1992 jich bylo 21,1 procenta, loni již 26,8 procenta. Relativně nejméně seniorů podle tohoto ukazatele bylo loni na Slovensku, v Irsku a na Kypru (po 18 procentech) a nejvíce v Itálii (32 procent) a v Německu (31 procent). V České republice tento poměr sice vzrostl z 19,1 na 23,4 procenta, ale je znatelně nižší než průměr EU, který je 26,8 procenta.

Produktivní věk

Celkový počet Evropanů v neproduktivním věku (dětí i seniorů nad 65 let) v poměru k lidem v produktivním věku se za 20 let snížil jen mírně z 49,5 procenta v roce 1992 na 50,2 procenta loni. V ČR se podobně jako v dalších postkomunistických zemí naopak znatelně snížil – z 50 na 44,6 procenta.

Průběžně za posledních dvacet let v EU ubývalo sňatků. Zatímco v roce 1990 jich bylo 6,3 na 1000 lidí, v roce 2000 pak 5,2 a v roce 2011 jen 4,4. V České republice sňatků ubývalo z 8,8 v roce 1990, na 5,4 v roce 2000.

V EU mírně přibývá rozvodů – 1,6 rozvodu na 1000 obyvatel v roce 1990, 1,8 o deset let později a 1,9 v roce 2011. V ČR je trend opačný, ale i tak se Češi stále rozvádějí víc, než je evropský průměr. V roce 1990 bylo v ČR 3,1 rozvodu na 1000 obyvatel, 2,9 o deset let později a před dvěma lety 2,7.

Nejvíce rozvodů v Lotyšsku

Nejvíce se rozvádějí Lotyši (čtyři rozvody na 1000 obyvatel) a Litevci (3,4), nejméně pak Malťané (0,1), Irové (0,7) a Italové (0,9).

Ubývání sňatků se projevuje i na počtu dětí narozených mimo manželství. Zatímco v roce 1990 jich bylo v 27 státech nynější EU 17 procent ze všech narozených dětí, v roce 2000 27 procent a v roce 2011 už 40 procent. V České republice byl tento trend ještě výraznější – 8,6 v roce 1990, 21,8 v roce 2000 a před dvěma lety již 41,8 procenta všech narozených dětí.

Nejvíce se v roce 2011 děti mimo manželství rodily v Estonsku (60 procent), Slovinsku (57 procent), Bulharsku a Francii (po 56 procentech). Nejméně bylo nemanželských dětí v Řecku (sedm procent), na Kypru (17) a v Polsku (21 procent).

Poměr lidí nad 65 let k počtu lidí v produktivním věku v procentech:

Země 1992 2012
Itálie 22,4 31,6
Německo 21,8 31,2
Řecko 21 29,9
Portugalsko 20,9 29,6
Švédsko 27,7 29,2
Bulharsko 20,8 27,8
Finsko 20,3 27,7
Lotyšsko 18,6 27,7
Litva 17 26,9
průměr EU 21,1 26,8
Dánsko 23,1 26,7
Francie 21,6 26,6
Belgie 22,9 26,4
Rakousko 22,1 26,2
Británie 24,3 25,9
Španělsko 21 25,8
Estonsko 18,2 25,5
Maďarsko 20,4 24,6
Nizozemsko 18,8 24,4
Slovinsko 16,1 24,4
Malta 16 23,9
ČR 19,1 23,4
Rumunsko 16,6 21,5
Lucembursko 19,7 20,3
Polsko 15,9 19,4
Kypr 17,3 18,1
Irsko 18,3 17,9
Slovensko 16 17,8