Izrael považuje většinu ze 40 tisíc běženců, nacházejících se na jeho území, za ekonomické migranty. Prohlašuje, že nemá žádnou právní povinnost dále jim poskytovat pobyt v zemi.

Kritici vládního rozhodnutí považují takový přístup za neetický. Upozorňují, že poskvrňuje pověst Izraele coby tradičního útočiště židovských běženců.

Zástupci izraele oznámili, že pokud se migranti vystěhují dobrovolně, dostanou na cestu 3500 dolarů (asi 70 tisíc korun). V opačném případě mohou být zadrženi na blíže neurčenou dobu. Deportované osoby údajně mají na výběr, zda se vrátí do své vlasti, nebo zamíří do zatím nejmenované třetí země. Média spekulují, že by touto zemí mohla být Rwanda nebo Uganda.

Velká část Afričanů v Izraeli pochází buď z Eritreji, kde panuje tvrdá diktatura, nebo z násilím zmítaného Súdánu. Vrátit se domů by pro ně znamenalo ohrozit svůj život.