Deník Haarec k tomu poznamenal, že to svědčí o stavu izraelské společnosti, protože je těžké představit si podobný zájem o sňatek mezi křesťankou a židem v Evropě.

Izraelský zákon nepovoluje sňatky lidí odlišného náboženského vyznání. Pokud pár nepřistoupí na jednu víru, musí se nechat oddat mimo Izrael a doma pak nechat manželství jenom zaregistrovat, nebo žít v partnerství.

Hnutí Lehava ohlásilo na den svatby protestní akci a budoucí manželé z Rišon Lecionu se kvůli tomu obrátili na soud. Ten rozhodl, že se protest konat může, ale ve vzdálenosti alespoň 200 metrů od hodovní síně. Soud se opřel o názor, že nelze nikomu upřít právo na shromažďování a že zároveň je nutné ochránit právo druhé strany na soukromí.

Zákazy demonstrací

Haarec upozornil, že zatímco soudci takto jemnocitně rozhodovali v případě rasistické akce, bez okolků v minulosti zakázali protesty na jiná témata – například před deseti dny nedostali organizátoři povolení k demonstraci proti válce v Pásmu Gazy. Mnoho lidí také skončilo v rukou policie při sociálních protestech pořádaných kvůli vysokým životním nákladům.

Izraelská společnost Dialog zveřejnila dnes čerstvý průzkum, který potvrzuje hluboce zakořeněný odpor ke smíšeným manželstvím v Izraeli. Až 75 procent dotázaných Židů v něm odpovědělo, že by odmítlo uzavřít sňatek s vyznavačem jiné než židovské víry. Mezi arabskou populací Izraele je proti smíšeným manželstvím 65 procent lidí. Třetina Arabů se domnívá, že při výběru partnera nerozhoduje víra, mezi Židy si to myslí jen pětina dotázaných. Podle průzkumu by 60 procent Židů bylo proti tomu, aby někdo z rodiny udržoval blízký vztah s osobu jiného vyznání, u Arabů by se proti postavilo 54 procent dotázaných.