„Není možné vyloučit, že přibližně 1000 obyvatel obcí Gross Stavern a Klein Stavern se bude muset přesunout do bezpečí,“ uvedl rada okresu Emsland Reinhard Winter. „Vše samozřejmě záleží na tom, jak se jednotky hasičů dokáží vypořádat s terénem a měnícím se počasím. Třeba nakonec evakuace nebude nutná.“

Podle Wintera je na prvním místě ochrana zdraví a životů obyvatel. Není přitom možné odhadnout, jakým způsobem se bude situace vyvíjet. Blížící se bouře šíří hustý dým a jiskry do okolí a hrozí tak vznícení dalších ploch. S ohněm o rozloze více než tisíce fotbalových hřišť bojuje přibližně 850 požárníků.

V půdě mohou být zbraně

Hořet začalo před více než dvěma týdny poté, co vrtulníky nad vřesovišti testovaly odpalování raket. Během podobných manévrů bývají běžně přítomny jednotky hasičů, které případné požáry okamžitě likvidují. Podle deníku Deutshe Welle však jedna byla jedna mimo provoz a další podstupovala údržbu.

Německá armáda čelí za testování raket během extrémně suchých podmínek značné kritice. Vřesoviště jsou vzhledem k rašelinovému podloží vysoce vznětlivá a často dochází k doutnavému podzemnímu hoření, které je obtížně zjistitelné.

Situace je nebezpečná také proto, že oblast od roku 1876 využívá jako testovací zónu německá armáda. Pod zemí tak může být řada neobjevených nebezpečných zbraní či nevybuchlých zařízení.