Podle hasičů požár začal vzplanutím suché trávy a rákosu v pondělí odpoledne u vsi Kovšilovka, která spadá do oblasti, odkud se po výbuchu reaktoru v elektrárně museli lidé vystěhovat. S ohněm bojuje 117 hasičů za pomoci 24 kusů techniky.

„Máme dost techniky a lidí, abychom vše udrželi pod kontrolou. Teď jsme do hašení zapojili i letadla," řekl náčelník záchranářů Mykola Čečotkin listu Ukrajinska pravda. Připustil, že je ale těžké předpovědět, kdy se oheň podaří uhasit, protože to závisí i na počasí.

Na přelomu dubna a května u Černobylu hasiči po čtyři dny zápolili s lesním požárem, který zasáhl 320 hektarů porostů. Požár vznikl v méně zamořené oblasti, ale poté postupoval západním směrem do míst, která byla při explozi elektrárny v roce 1986 radiací zamořena více. Postižené oblasti byly zarostlé vegetací a obtížně přístupné. Hořel les, suchá tráva i rákos na březích říčky Už. Úřady nevylučovaly, že někdo oheň založil úmyslně.

Panika v Kyjevě

Lesní požár vyvolal paniku zvláště v Kyjevě, kde žije na dva miliony obyvatel a který leží asi sto kilometrů od Černobylu. Ukrajinští záchranáři ale od začátku ujišťovali, že žádné nebezpečí nehrozí. V celé oblasti se měřila radiace a žádné odchylky od normálu zjištěny nebyly. Premiér Arsenij Jaceňuk nicméně uvedl, že Ukrajina se potýkala s nejrozsáhlejším požárem od roku 1992. Současně uklidňoval veřejnost, že od elektrárny byl požár asi 20 kilometrů daleko.

Přírodní park okolo odpojené elektrárny se rozkládá na asi 240.000 hektarech.

Exploze čtvrtého bloku elektrárny v Černobylu v roce 1986 způsobila nejhorší jadernou havárii na světě. Reaktor byl přikryt betonovým sarkofágem, aby se zamezilo úniku radioaktivních látek. V současnosti se buduje nový kryt, který má být dokončen podle různých zpráv nejdříve letos, možná však až v roce 2017.

Zbylé černobylské reaktory byly kvůli nedostatku elektřiny v zemi odstaveny postupně. Jako první byl v roce 1991 uzavřen druhý blok, první blok skončil v roce 1996 a třetí, poslední fungující reaktor byl vypnut teprve v prosinci 2000.