Zřízení chráněné oblasti umožnil zákon z letošního dubna, který otevřel možnost systematického výzkumu oblastí zamořených explozí z roku 1986. Cílem je podle ukrajinských zákonodárců stabilizace přírodních poměrů v oblasti, rehabilitace postižených míst a koordinace mezinárodního výzkumu. Ten se má týkat zkoumání vlivu ionizujícího záření na ekosystémy a na živé organismy.

Rezervace bude zřízena ve dvou okresech při hranicích s Běloruskem. Spolu s dekretem o jejím vytvoření vstoupila v platnost i právní úprava, která stanoví pravidla využívání půdy, stavby sídel a ochrany prostředí.

Po explozi jaderného bloku černobylské elektrárny byla v jejím okolí vytvořena třicetikilometrová ochranná zóna a zdemolovaný reaktor byl zakonzervován betonovým krytem, který se nyní obnovuje. V zóně dnes podle ukrajinských médií navzdory zákazu žije odhadem 180 lidí - zhruba 80 přímo v Černobylu a stovka ve čtyřech okolních obcích.