Státní těžařská společnost LKTB, dolující ve švédské oblasti Norbotten, kam Kiruna patří, železnou rudu, si v roce 2004 nechala vypracovat analýzu, z níž vyplynulo jediné: trhliny se s postupem času budou zvětšovat. Podle mluvčí firmy Eriky Lindbladové se zbývající ložiska nacházejí přímo pod centrem města.

„Kdysi dávno, když byl důl otevřen, dávalo smysl postavit příbytky dělníků poblíž místa jejich zaměstnání,“ tvrdí Lindbladová. „Nikoho nemohlo napadnout, že o nějakých 120 let později budeme těžit kilometr pod zemí a to bude mít výrazný dopad na zdejší komunitu.“

Zdroj: Youtube

Nyní se důl zavírá. Na 40 tisíc zaměstnanců bydlících v Kiruně musí zvednout kotvy a hledat nový zdroj obživy. Finančně podpořeni společností LKTB se proto rozhodli pro řešení, které nemá ve Švédsku – a snad ani ve zbytku světa – obdoby. Plán zní: kompletní město přesunout o tři kilometry dál.

Během následujících dvaceti let mají být cihlu po cihle rozebrány všechny veřejné budovy plus tři tisíce obytných domů – a to vše má být transportováno na pečlivě zvolené místo, kde vyroste nové městské centrum. Zvláštní pozornost bude věnována dvaceti objektům značné kulturní či historické hodnoty, včetně zvonice a kostela, který byl roku 2001 zvolen nejkrásnější švédskou budovou.

Jak říká šéf projektu Goran Cars: „Nic takového se ještě nikdy nestalo. To, co tu děláme, je naprosto unikátní.“ Pro architektonické studio White Arkitekter AB je to výjimečná výzva: proměnit sto let staré těžařské středisko v město, které zaujme i ve třetím tisíciletí.

Obavy krotí psycholog

Obyvatelé dvacetitisícové Kiruny hodnotí akci, jež jim změní život, vesměs pozitivně. K dominantám nového města totiž přibude železniční stanice, hlavní náměstí, hotely, kavárny a školy.

Někteří starousedlíci se přesto takovéhozásahu do života bojí, ačkoliv jim místní úřady slíbily podporu. Proto ateliér White Arkitekter AB najal psycholožku, která se má podobnými případy zabývat.

Zdroj: Youtube

Vznikly i webové stránky Kiruna Portal, kam mohou lidé směřovat své nápady a návrh na podobu nového města. V Kiruně se také bude pravidelně konat bienále, připomínající občanům spjatým s původním místem jeho zašlou slávu.