Pro zákaz burek a nikábů se v průzkumu vyslovilo 57 procent Britů, odmítlo ho 25 procent dotázaných. Ostatní nemají na problém jednoznačný názor. Odpor k oděvům zcela zakrývajícím obličej roste s věkem dotázaných, když ve skupině lidí nad 65 let by je zakázalo 78 procent osob. Pouze mezi Brity od 18 do 24 let převažuje podíl lidí, kteří se zákazem burek a nikábů nesouhlasí: pro zákaz je 34 procent, proti 40 procent dotázaných.

Průzkum rovněž ukázal, že názory mužů a žen na burky se shodují, u obou pohlaví byl podíl lidí podporující zákaz těchto oděvů vyrovnaný. Stoupenci zákazu svůj postoj nejčastěji zdůvodňovali tím, že to považují za cestu k posílení ženských práv.

Britové se podle průzkumu staví negativně i k plavkám zvaným burkiny, které nosí především muslimské ženy a které zakrývají celé tělo, ponechávají ale volný obličej. Pro zákaz takových plavek se vyslovilo 46 procent dotázaných, odmítá ho 30 procent Britů.

Nošení burek a nikábů jako první evropská země zakázala Francie zákonem z roku 2011. Tento zákaz se nevztahuje na burkiny, protože plavky obličej nezakrývají. Několik francouzských měst se v srpnu snažilo zakázat na svých plážích tento typ plavek, nejvyšší správní soud ale minulý týden platnost těchto zákazů pozastavil, protože podle něj opatření porušovalo základní svobody.