Experti z několika oceánografických institucí o tomto problému vydali zprávu v odborném časopise Current Biology. V rámci výzkumu prozkoumali dvě geneticky odlišné populace těchto želv, které žijí na Velkém bariérovém útesu v Austrálii.

Severně žijící populace čítající asi 200 tisíc zvířat se skládá téměř výhradně jen ze samic. Procento dospělých samic tam činilo asi 86,8 procent a až 99,8 procent u mladých zvířat. U jižní populace byla tato čísla nižší, zhruba 65 až 69 procent.

„Když jsme zkombinovali tyto výsledky s údaji o teplotách, ukázalo se, že se to děje už dvacet let a že v blízké budoucnosti zřejmě dojde k úplné feminizaci celé této populace,“ uvádí vědci ve zprávě.

Právě vliv teploty na pohlaví mláděte je zásadní – jestli se vyklube sto procent samců nebo samic záleží na rozdílu jen několika stupňů. Kromě vlivu na pohlaví mají vysoké teploty vliv také na větší úmrtnost karet.

„Můžeme doufat, že budou i roky, kdy bude chladněji, ale předpovědi naznačují, že můžeme čekat zvyšování průměrných teplot,“ poznamenal pro deník Guardian hlavní autor práce, Michael Jensen z organizace NOAA.

„Vědět, jakého pohlaví je současná mladá generace želv a jak bude vypadat za pět, deset, dvacet let ode dneška, až se tyto karety stanou dospělými, bude v budoucnu neskutečně cenné,“ myslí si Jensen.

Vědci se už dříve pokoušeli zachránit karety tím, že pokládali stínítka na místa na plážích, na kterých se líhnou karetí mláďata, aby snížili teplotu písku. Také se snaží zamezit nechtěnému odchytávání želv při lovu ryb.

Jensen uvedl, že tento výzkum poskytuje lepší pochopení pro výzvy, kterým želvy čelí. Karety zatím nijak zvlášť ohrožené nejsou, v přírodě se jim daří. Nově zjištěné informace ale mohou mít značný dopad na přežití celého živočišného druhu.