Prezident Lincoln sám vyvázl téměř bez úhony, potřísněn je hlavně podstavec sochy a podlaha. Policisté zkoumají záznamy monitorovacích kamer, které by mohly odhalit útočníky. Památník, zvlášť hojně navštěvovaný turisty v období letních prázdnin, má být po odstranění barvy otevřen ještě během dneška.

Lincolnův památník stojí ve Washingtonu už přes devadesát let. Architekt Henry Bacon usadil prezidenta do bělostného řeckého pavilonu, autorem sochy samotné je Daniel Chester French. Od roku 1966 je Lincolnův památník zařazen do amerického národního seznamu historicky významných míst.