Agentura na ochranu zdraví už vydala pravidla, podle nichž by stožáry s Wi-Fi vysílači neměly být u škol. Prý kvůli riziku rakoviny a dalších chorob. „Je nutné přezkoumat signál Wi-Fi,“ vyzývá šéf agentury William Stewart.

Techniku, jež užívá k přenosu internetového signálu rádiových vln, nainstalovali na polovině základních a více než dvou třetinách středních škol v Británii.

Ačkoliv je množství záření Wi–Fi nízké, dlouhodobé záporné účinky podle hygieniků nelze vyloučit. „Můžou se projevit změny například poznávacích schopností a objevily se i náznaky možného rizika rakoviny,“ tvrdí Stewart.

Experti ministerstva zdravotnictví nicméně trvají na tom, že záporné účinky Wi-Fi nebyly vědecky prokázány. Ohřívají lidskou tkán. Ale jen nepatrně.

„Wi-Fi používá elektromagnetické vlny nízké intenzity. Proti vyzařování z mikrovlnky o podobné vlnové délce je intenzita Wi-Fi záření až stotisíckrát menší,“ upozornil. expert na lékařskou fyziku, profesor Malcolm Sperrin.