Podle Evropské unie bylo poškození obou strategicky důležitých plynovodů Nord Stream 1 a 2 vyvoláno úmyslně. Ačkoli potrubí plynovodů nebylo aktuálně v provozu, stále obsahovalo plyn. Dánské úřady ve čtvrtek 29. září uvedly, že úniky budou pokračovat nejméně týden. Píše o tom tisková agentura AFP

Kolik zemního plynu by mohlo z poškozených rour problublávat Baltským mořem, se dá v současnosti jen hrubě odhadnout, vědci proto vyjádřili obavy z dopadů na klima a životní prostředí – zdůraznili ale, že množství metanu z úniku představuje pouze nepatrný zlomek globálních emisí.

„Ten únik je znepokojivý, a jestli to bylo úmyslné, jde o ekologický zločin. Na druhé straně, není to klimatická katastrofa, i když množství plynu uniklé z plynovodu je zjevně velké,“ uvedl pro AFP Jeffrey Kargel, vedoucí vědecký pracovník arizonského Planetárního výzkumného ústavu (Planetary Research Institute). 

Zdroj: Youtube

Jaký plyn uniká?

Zemní plyn se skládá především z metanu, což je asi osmadvacetkrát silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý (CO2), ovšem v krátkodobějším rozmezí, protože setrvává v atmosféře jen asi deset let, na rozdíl od stovek až tisíců let v případě CO2.

Podle Granta Allena, profesora atmosférické fyziky na Manchesterské univerzitě, zoxiduje část metanu unikajícího z potrubí ve vodě na CO2, ale protože k jeho vypuštění došlo tak prudce a násilně, dostane se většina plynu na hladinu moře jako metan.

Podle expertů oslovených AFP může metan za zhruba 30 procent dosavadního globálního nárůstu teplot, a to i přesto, že je v atmosféře zastoupen mnohem méně než CO2.

Jak velký je únik?

Velikost úniku je zatím nejistá, i když už se někteří odborníci i organizace snažili potenciální množství plynu v potrubí vypočítat. Podle jednoho odhadu citovaného Grantem Allenem bylo v plynovodu Nord Stream 2 stále až 177 milionů metrů krychlových zemního plynu.

„Nejde o malé množství plynu. Představuje to bezohlednou emisi skleníkových plynů do atmosféry,“ uvedl pro AFP Allen. Dodal, že to odpovídá zemnímu plynu, který spotřebuje 124 tisíc britských domácností za rok.

Únik plynu z plynovodu Nord Stream v Baltském moři u pobřeží dánského ostrova Bornholm.
Jako zelení mužíci na Krymu. Plynovody zničili Rusové, říká expert Jirušek

Greenpeace použila podobná čísla k hrubému odhadu, že emise úniku tvoří ekvivalent celkových dánských emisí skleníkových plynů uvolněných do atmosféry během osmi let. Jeffrey Kargel zase vypočítal, že únik odpovídá zhruba 2,5 hodinám globálních emisí.

Paul Balcombe, čestný přednášející na katedře chemického inženýrství na Imperial College v Londýně, uvedl, že odhady množství plynu v potrubí se pohybují od 150 milionů do 300 milionů metrů krychlových.

Podle něj je sice nepravděpodobné, že by unikl veškerý plyn z potrubí, dodal ale také, že kdyby se úplně vyprázdnilo jen jedno z potrubí, bylo by to asi dvakrát tolik, než kolik činil dosud nejhorší zaznamenaný únik metanu ve Spojených státech. Tehdy šlo o únik z podzemního úložiště Alyso Canyon na předměstí Los Angeles na západě Spojených států, k němuž docházelo od října 2015 do února 2016.

„Mělo by to skutečně velký dopad na životní prostředí a klima,“ uvedl Balcombe.

Snímek zachycující na vodní hladině kruh o průměru zhruba jednoho kilometru, jak čeří bubliny unikajícího plynu z plynovodu Nord Stream
V místech úniků plynu z Nord Streamu došlo k explozím. Může jít o sabotáž

Lauri Myllyvirta z Centra pro výzkum energie a čistého vzduchu vypočítal odhadovaný potenciální únik ze dvou potrubí na 180 až 270 kilotun. Podle něj jde o významné množství, ale přesto prý tvoří pravděpodobně pouze 1,5 procenta celkových ročních emisí metanu z ropných a plynárenských operací v Rusku.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA), založená v roce 1974 mezivládní Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, odhaduje, že tyto emise představovaly v roce 2021 asi 18 milionů tun.

Jak je to ve srovnání s globálními emisemi?

Podle IEA uniká každoročně obrovské množství metanu z provozu fosilních paliv – odhad množství ztraceného v loňském roce na celém světě byl podle této organizace v podstatě podobný jako u veškerého plynu používaného v evropském energetickém sektoru.

„Únik bude mít jistě silný okamžitý oteplovací efekt a způsobí špatnou kvalitu ovzduší. Jeho účinek ale bude v konečném důsledku malý ve srovnání s každodenními úniky ze špatně udržovaných světových plynárenských sítí, které mají za následek ztrátu přibližně 10 procent globálních dodávek plynu,“ uvedl pro AFP Piers Forster, ředitel Priestleyho Mezinárodního střediska pro klima na Leedské univerzitě.

Plynovod Nord Stream 1
Cena plynu v Evropě klesla. Navzdory pozastavení plynovodu Nord Stream 1

Experti oslovení AFP uvedli, že incident podtrhuje potřebu urychleně přejít od znečišťujících fosilních paliv k jiným zdrojům, a to jak za účelem boje proti změně klimatu, tak zajištění energetické bezpečnosti.

Podle Jeffreyho Kargela jde o připomínku naléhavé potřeby snížit emise skleníkových plynů. „Globální klima se drasticky mění, s obrovskými dopady na extrémní klima každým rokem, desetiletí po desetiletí,“ zakončil Kargel.