Zároveň vyzvalo státy k urychlenému jednání o kontrole obchodu se zbraněmi.

Materiál byl zveřejněn v době, kdy se v OSN připravuje návrh rezoluce, jež má stanovit časový rozvrh jednání o kontrole zbraní. Jednání by mělo skončit v roce 2012 přijetím závazné smlouvy.

Jeden člověk za minutu

Autoři dokumentu, mezi nimiž je britská skupina Oxfam, uvádějí, že od roku 2006, kdy se většina mezinárodního společenství shodla na potřebě regulovat obchod se zbraněmi, zahynulo ve světě v důsledku násilí s použitím zbraní 2,1 milionu lidí, tedy přes 2000 denně, víc než jeden člověk každou minutu.

Číslo zahrnuje oběti politického i nepolitického násilí. Víc než 700.000 obětí připadá na ozbrojené konflikty včetně Afghánistánu, Somálska, Súdánu, Srí Lanky a Konga. Konflikt v Kongu označují autoři za vůbec nejvražednější a uvádějí, že letos se ještě zhoršil, takže celková bilance se ještě zvyšuje.

„Svět si už nemůže dovolit čekat a smlouva (o kontrole obchodu se zbraněmi) musí být hotova nejpozději do roku 2012,“ píší autoři.

Rezoluce

Návrh rezoluce, který se teď projednává ve výboru OSN pro odzbrojení, se vyslovuje pro přijetí právně závazné smlouvy, která by regulovala dovoz, vývoz a transfer konvenčních zbraní a stanovila by pro tuto oblast mezinárodní standardy. Státy by měly vývoz svých zbraní i nadále pod svou kontrolou, ale byly by povinny zvažovat každý prodej s přihlédnutím ke kritériím obsaženým ve smlouvě.

Jedním z navrhovatelů rezoluce je významný vývozce zbraní Velká Británie.

Hlavním odpůrcem smlouvy byla minulá americká vláda prezidenta George Bushe a další velcí vývozci zbraní – Rusko, Čína a Izrael – se loni při hlasování v OSN na toto téma zdrželi. Nynější americká vláda se podle diplomatů citovaných agenturou Reuters dívá na smlouvu příznivěji, ale i ona má obavy, že smlouva nebude účinná a že by mohla postihnout prodej zbraní v USA. Stoupenci smlouvy říkají, že by prodej zbraní uvnitř jednotlivých států neupravovala.