Summit je sice zaměřen především na snížení emisí skleníkových plynů, ale na řadu přijdou možná také nově předložené studie toho, jak vbudoucnu ochránit stovky milionů lidí před následky změn klimatu.

Achim Steiner, šéf Programu ochrany životního prostředí OSN, řekl včera na konferenci, že OSN se zatím zaměřovala především na snahu omezit produkci skleníkovýchplynů.

Podle Steinera je ale třeba také pomáhat lidem adaptovat se na takové skutečnosti jako eroze půdy či stoupající hladinamoří.

„Jedním zvelkých chybějících článků je adaptace,“ prohlásil Steiner vsouvislosti se zprávou předloženou na konferenci na Bali, na níž se podílelo na 350odborníků.

Ti vypracovali 24projektů, které mají pomoci zemím ve všech částech světa adaptovat se na teplejšíklima.

Jedna studie na příklad popisuje, jak nové zavlažovací technologie a stabilizace písečných přesypů výrazně pomohly vsúdánské provincii Bara zvednout produkci potravin.

Pro Uruguay a Argentinu vědci zase vypracovali podrobný plán protipovodňových zátarasů podél řekyPlaty.

Hladina moře rychle stoupá

Nezanedbatelný problémem je istále se zvyšující hladina moře. „Hladina moře se zvedá a ohrožuje tím stovky milionů lidí,“ upozornila skupina ochranářů na Bali účastníky konference sodkazem na některé ostrovy vTichém oceánu, které začínají mizet pod hladinoumoře.

Minulý týden například vystoupilo moře na Papuy Nové Guineyi neobvykle vysoko a spousta lidí bylo donucena se odejít do vnitrozemí.

„Jsme pouhé oběti průmyslových zemí, které vypouští do ovzduší skleníkové plyny,“ prohlásila mluvčí postižených obyvatel Ursula Rakova zhlavního města Papuy Port Moresby. Podobná situace je hlášena izjiných částí Tichého oceánu.

Zvyšující se hladina ohrožuje ostrovy hlavně na západě Tichého oceánu, jako jsou Tuvalu, Kiribati a Marshallovy ostrovy.

 

Více se o summitu na Bali dozvíte ZDE!