Fabiola, která pochází ze španělského šlechtického rodu, přežila Baudoina o 21 let. Titul královna jí zůstal i po smrti manžela, kdy na trůn usedl Albert II. a později Phillipe.

Fabiola se narodila v roce 1928 v Madridu, jejím otcem byl Don Gonzalo de Mora y Fernández, druhý hrabě de Mora a čtvrtý markýz de Casa Riera. V mládí studovala ve švýcarském Lausanne a na německém lyceu v Madridu, kde získala diplom zdravotní sestry Červeného kříže. Než potkala svého budoucího manžela, pracovala ve vojenské nemocnici v Madridu.

Po smrti svého manžela převzala Fabiola čestné předsednictví Nadace krále Baudouina. Věnovala se také charitativním činnosti, zvláště péči o děti a výzkumu.