Nález, který se nacházel v Černé poušti v Jordánsku, tak posouvá mínění o nejstarším chlebu o více než pět tisíc let. Zatím nejstarší podobný objev totiž učinili archeologové v Turecku. Zde objevili chléb starý devět tisíc let.

Nově nalezený produkt připomíná dnešní pita chléb a byl vyroben z tehdy divoce rostoucího ječmene a pšenice. „Jde pravděpodobně o nejstarší důkaz toho, co bychom skutečně mohli nazvat místní kuchyní, protože to je smíšený potravinářský výrobek,“ uvedl pro BBC Dorian Fuller z University College v Londýně.

Başur Höyük
V Turecku našli pět tisíc let staré kostry. Majitelé byli rituálně obětováni

Nyní se budou zabývat otázkou, jaký mělo pečení chleba vliv na počátky zemědělství. Je možné, že když se lidé naučili takto zpracovávat obiloviny, mohl to být jeden z podnětů, který postupně vedl ke vzniku zemědělství a k přeměně společnosti od lovců sběračů k zemědělské společnosti.

Vědci v nalezišti objevili pozůstatky kamenných kulatých pecí, které obsahovaly spálené zbytky chleba. Ty následně analyzovali pod mikroskopem. Zjistili, že chléb byl vyroben v několika fázích - mletí obilovin pro získání jemné mouky, následné míchání s vodou a poté výroba těsta a pečení v horkém popelu nebo v kamenné peci.

„Přítomnost chleba na takto starém nalezišti je zcela výjimečná,“ prohlásila Amaia Arranz-Otaegui, výzkumnice z univerzity v Kodani. "Chléb je mocným spojením mezi naší minulostí a současnou potravinovou kulturou,“ dodala.

Objev pravděpodobně přepíše učebnice dějepisu. Doposud si totiž vědci mysleli, že v tomto období společnost lovců-sběračů nazývaná Natúfiánci v oblasti Středozemního moře chleba nepekli. Lovili gazely, případně menší zvířata, jako jsou zajíci a ptáci. Sbírali pravděpodobně plody stromů, jako je ovoce, ořechy, případně jedli volně rostoucí obiloviny. To se stalo ještě před příchodem zemědělství, kdy lidé začali pěstovat obilniny a chovat zvířata.

Zdroj: Youtube

"Význam tohoto chleba spočívá v tom, naši předci skutečně přemýšleli nad mísením některých surovin a vytvářením výsledného produktu," uvedl Fuller. Vytvoření vlastního receptu a vynaložení určitého úsilí podle něj znamená, že chléb hrál roli při zvláštních příležitostech.

"Může to také naznačovat jednu z možných motivací, proč se lidé později rozhodli kultivovat a domestikovat pšenici a ječmen, protože pšenice a ječmen byly druhy, které měly mezi potravinami své místo," dodal Fuller.

Natúfiánci obývali území dnešní Sýrie, Izraele, Palestiny a Jordánska v době mezi třináctým a devátým stoletím před naším letopočtem. Byla to kultura lovců a sběračů a zároveň první známá lidská společnost, která budovala stálá sídliště. Vesnice měly až sto padesát obyvatel, domy byly částečně zahloubeny v zemi a nadzemní část byla postavena ze dřeva. V pozdní fázi natúfienu nastalo chladnější a sušší podnebí, což ztížilo sběr rostlin pro obživu. Lidé museli začít vybírat vhodné druhy a zasévat je na připravené pozemky, což vedlo ke vzniku zemědělství.

Saywas v poušti Atacama
Tajemství rozluštěno. Vědci odhalili účel tajemných kamenných sloupů v poušti