„Budeme i nadále pokračovat ve své práci v souladu s principy právního systému,“ stojí ve vyjádření. Podle prokurátora haagského soudního dvora Fatou Bensoudy existuje důvodné podezření, že během konfliktu v Afghánistánu došlo k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti. Již v minulosti uvedl, že vyšetřování se bude týkat všech stran konfliktu včetně členů amerických ozbrojených sil a Ústřední zpravodajské služby (CIA).

Zástupci soudního dvora prohlášením reagovali na výroky Trumpova bezpečnostního poradce, který pohrozil sankcemi, pokud budou události běgem afghánské války podrobeny vyšetřování. Bolton označil ICC za nelegitimní a upozornil, že jeho soudci i žalobci mohou být vystaveni zákazu vstupu do Spojených států a stíháni americkým soudním systémem.

Omezení pravomocí

Spojené státy v minulosti neratifikovaly smlouvu, která v roce 2002 Mezinárodní trestní soud v Haagu ustanovila a tehdejší prezident George W. Bush se otevřeně postavil proti. Americká vláda pod jeho vedením schválila zákon na ochranu amerických občanů ve služebním poměru, který opravňuje užití jakýchkoli prostředků k osvobození amerických občanů stíhaných soudem v Haagu. 

Bolton navíc v prohlášení uvedl, že Spojené státy budou usilovat o omezení pravomocí ICC. „Zvážíme kroky v rámci Rady bezpečnosti OSN, které by pomohly omezit rozsáhlé pravomoce ICC a zajistit, že nebude uplatňovat svou jurisdikci v rámci Spojených států a jejich spojenců, kteří nepodepsali římskou dohodu,“ píše Bolton.