Současná pravidla a opatření zůstávají platná – podle podmínek nastavených smlouvou vážící se ke snižování COą v ČR, otevření se dotkne zejména těch, kteří již v požadovaném standardu zateplili před 1. 4. 2009. Hlavní změnou, kterou upřesnění podmínek přináší, je fakt, že jednotlivé dílčí opatření ke snížení spotřeby energie na vytápění bude uznatelné pro přiznání dotace, i když bylo provedené již v minulosti.

Dosud bylo možné žádat na dílčí zateplení podporu pouze pokud žadatel plánoval provést zároveň tři dílčí opatření, anebo dvě a k tomu vyměnit hlavní zdroj vytápění za obnovitelný. Nyní tak jako jedno z těchto dílčích opatření bude uznatelné i to, které bylo provedeno před 1. dubnem 2009. Musí ovšem splňovat energetické parametry dané programem Zelená úsporám.

Když například někdo již před dvěma lety vyměnil okna svého domu, dosud pro podporu z programu Zelená úsporám musel zvolit buď variantu komplexního zateplení, nebo hledat tři dílčí kroky (například zateplit obvodové stěny, strop obytné části i její podlahu). Nyní bude výměna oken uznána jako provedené opatření a bude třeba k ní přidat již jen dvě další zlepšení (anebo kompletně zateplit dům či byt).

Podpory dosáhne víc zájemců

„Podmínky programu jsme upřesnili, protože i opatření provedená v minulosti implicitně pomohou k dalšímu snížení skleníkových emisí. Na podporu tak dosáhne o něco více domácností a nijak se tím nesnižuje celkový ekologický efekt Zelené úsporám,“ říká ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP Petr Holub. „Naším základním cílem je, aby co nejvíce domů a bytů v České republice prošlo celkovým zateplením. Proto doporučujeme žadatelům, aby zvážili, zda nedosáhnou na vyšší dotaci, která je určena pro komplexní zateplení a byla by pro ně tedy výhodnější.“

„Považujeme za důležité zdůraznit, že v případě komplexního zateplení (část programu A.1) se hodnotí pouze celkový výsledek, tedy požadovaná dosažená úspora energie a absolutní potřeba tepla, bez ohledu na to, jaké parametry mají jednotlivá opatření,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. „Tuto variantu tedy mohou využít všichni ti, kdo v minulosti investovali například do výměny oken, která by nesplnila kritéria kladená na dílčí opatření v části A.2.“

Podle dostupných informací se diskutuje i o dalších změnách, které by měly program otevřít většímu počtu žadatelů. Mezi uznatelnými náklady nemusí být jen výměna oken, ale i jejich „repase“ (pravděpodobně zateplení), hovoří se i o příznivějších podmínkách pro pořízení tepelných čerpadel (dosavadní výše dotace je vzhledem k nákladům na tepelná čerpadla nízká).

Zvyšuje se počet žádostí

Program Zelená úsporám administruje Státní fond životního prostředí. Žádosti o podporu přijímají všechny jeho krajské pobočky, ale nyní se podstatně navýší počet míst, kde je bude možno podávat. První banky vyhrály v červnu tzv. minitendry, které je opravňují administrovat program. Celkem by se do programu mělo zapojit pět bank: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, LBBW Bank CZ a UniCredit Bank Czech Republic.

„Počet žádostí se výrazně zvyšuje. V červnu evidujeme už 35 žádostí, z toho 23 na zateplení, 10 na instalaci solárních panelů a dvě na instalaci tepelných čerpadel. Od zapojení bank do programu si slibujeme další výrazný impulz, protože namísto pouhých čtrnácti pracovišť Státního fondu životního prostředí bude pro podání žádostí k dispozici několik stovek míst – poboček zmíněných bank,“ říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.
Banky navíc nabídnou úvěrové produkty k financování investic, které jsou podpořeny dotací Zelená úsporám. Podstatným důvodem pro spolupráci s bankami byla také úspora pracovníků, které by jinak Státní fond životního prostředí musel na administraci programu zaměstnat.

„Spolupráce s bankami ušetří státní správě značné personální náklady, protože banky budou v rámci programu Zelená úsporám poskytovat nejen bankovní, ale i související administrativní činnosti při poskytování dotací z programu,“ dodává ministr Miko.

Podle Ireny Plockové, která má na starosti program Zelená úsporám, zájem lidí nepolevil. „Od spuštění programu evidujeme 6561 telefonních a 6166 e-mailových dotazů. I nyní vyřídíme týden co týden v průměru 880 telefonických dotazů. Na webové stránky programu se přihlásí měsíčně kolem 120 tisíc zájemců o dotaci,“ uvádí Irena Plocková.

Do programu se postupně zaregistrovalo více než 2500 odborných dodavatelů, kteří mohou zájemcům kvalifikovaně instalovat nové topení, solární kolektory či zateplit obydlí. Žadatelé si navíc mohou vybírat ze zhruba 1400 výrobků a technologií, které jsou schváleny a programem podporovány.

(red)

komerční příloha