Požadavky Ministerstva zemědělství se do jisté míry neshodovaly s tím, co by si představoval Karlovarský kraj. Například ministerstvo udělovalo cenu pouze za první místo. Další ceny už rozdával kraj. Na pořádání soutěže se řadu let podílela Střední zemědělská škola v Dalovicích, ale pro letošek svěřilo ministerstvo organizaci jinému subjektu, který není z našeho regionu. Kraj na novou soutěž poskytne kolem 350 000 korun, ovšem stejně ji dotoval už v minulosti. To, že si bude Karlovarský kraj pořádat vlastní soutěž, není nic mimořádného. Obdobně to už funguje v podstatě ve všech krajích. I v rámci kraje se bude nejúspěšnějším producentům potravin udělovat certifikát. Je hotové logo, na kterém je například silueta Klínovce a vodních toků. Předpokládám, že zájemců o účast v krajské soutěži bude dost. Mohou se ale zúčastnit i soutěže pořádané Ministerstvem zemědělství.