Lucie Poláková aktivně podporuje dobrovolnictví v regionu, díky kterému se může do vzdělávání a osvětových aktivit školy zapojit kromě studentů také široká veřejnost. Za dobu svého působení na VOŠ Cheb iniciovala celou řadu vzdělávacích akcí, samostatně nebo ve spolupráci s neziskovými organizacemi v regionu.

Podílela se na organizaci benefičních koncertů skupiny The Tap Tap spojené s osvětovou činností v oblasti života lidí s postižením a transformace sociálních služeb pro osoby s postižením. Iniciovala a dodnes organizuje společně se studenty a dobrovolníky kulturně-společenská setkání „Jarmark radosti". Na podporu integrace lidí s postižením spolupořádala Lucie Poláková tři ročníky kulturně osvětového festivalu PATAFEST v domově pro osoby s postižením PATA u Hazlova. Je zakládajícím členem spolku Komunitní osvětové společenství, jehož aktivity se kromě vzdělávání a osvěty zaměřují na pomoc a podporu lidí s postižením v Karlovarském kraji. Osobně se zapojuje do pomoci lidem v nouzi a svým příkladem realizuje motto „Být odlišný je normální" a „Dobrovolníci mění svět."

Hlasovat pro ni můžete ZDE