Od roku 2008 je zastupitelkou Královéhradeckého kraje, v letech 2000 až 2014 se v roli starostky spolupodílela na rozvoji obce Holovousy na Jičínsku, je místopředsedkyně hnutí Východočeši.

Je z rodiny ovocnářů a tak se v oblasti podnikání věnovala výrobě ovocných moštů. Angažuje se v oblasti zdraví, ochraně přírody a památek, na obnově venkova, na rozvoji cestovního ruchu Podkrkonoší a pomáhá bořit bariéru mezi majoritní slyšící společností a komunitou neslyšících.

Je politickým garantem při řešení problematiky vzdělávání neslyšících dětí a jako první politička přenesla téma neslyšení na půdu poslanecké sněmovny a realizovala historicky první konferenci věnovanou dané problematice. Politiku vnímá jako službu veřejnosti a prostor, ve kterém může pozitivně posunovat věci, které ve společnosti nefungují, kupředu. Věří, že vyrovnané zastoupení mužů a žen politické klima kultivuje.

Prosadila svůj projekt a vrátila historickou jabloň a holovouský malináč jako dědictví obci. Ve sněmovně otevřela téma, jak do veřejných budov a prostranství vrátit současné umění. Vždy si najde čas a snaží se pomoci v záležitostech, se kterými se na ní občané i firmy obracejí. Dokáže naslouchat, což je pro oblast politiky obzvlášť důležité.

Energii obnovuje v rodině, kterou považuje za základ svého spokojeného života, miluje přírodu a vyznává osobní kontakt s lidmi.

Hlasovat pro ni můžete ZDE