Dnes má klub 210 členů, kterým nabízí velice bohatý program nejen co do počtu akcí, ale i náplně. Dnes 73letá Miroslava Nováková uplatňuje ve vedení klubu své bohaté profesní zkušenosti z působení v kulturní sféře a poté na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu bývalého okresního úřadu, kde se zásadním způsobem zasloužila o zviditelnění Orlických hor a Podorlicka jako atraktivní turistické destinace. V klubu seniorů je hlavní organizátorkou poznávacích zájezdů do blízkého okolí, ale i do Prahy apod. Místa účastníků jsou většinou obsazena vzápětí po zveřejnění akce. Nedílnou součástí činnosti jsou také besedy se zajímavými osobnostmi regionu (výtvarnice Jarmila Haldová, autor pohádek Josef Lukášek), výroční setkání členů s hudebními vystoupeními. Senioři chodí na exkurze, poznávací vycházky, vedoucí klubu pro ně však organizuje také edukativní a preventivní kurzy a cykly. Během cyklů "Týká se nás všech" nebo "Nedáme se" absolvovali účastníci kurz sebeobrany, besedy na téma nebezpeční prodejci, péče o zdraví či zdravé stravování. V rámci všech svých aktivit však zvládá být dobrou matkou dvou vdaných dcer, babičkou i prababičkou.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.