Po dobu čtyř let ve funkci místostarostky měla jedinečnou příležitost podílet se na porevolučním rozvoji města. Do týnišťského zastupitelstva byla už šestkrát zvolena a působí v něm dodnes. V roce 2006 poznala nejvyšší patra politiky, kdy reprezentovala Královéhradecký kraj v dolní komoře parlamentu. Její doménou byla a je sociální oblast, přičemž za dvě volební období navázala úzkou spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů v kontextu hájení občanských a spotřebitelských práv. Podařilo se jí sehnat finance např. na opravu sociálního zařízení v týnišťské ZŠ a na tolik potřebný výtah pro Mateřskou školu Láň v Rychnově nad Kněžnou. Založila tradici benefičních koncertů, jejichž výtěžek putoval Krajkářské škole ve Vamberku, Geriatrickému centru v Týništi a dalším potřebným. V jejím rodném městě měla možnost pomoci Domu dětí a mládeže, Taneční škole, Sokolu, Swingovému či Divadelnímu festivalu. Veškeré zkušenosti v současné době zužitkovává coby ředitelka pracovního úřadu, kde usiluje o větší provázanost škol s konkrétními firmami v regionu. Její největší předností je to, že stojí nohama pevně na zemi, vždy přirozená a nesmírně inspirující optimistka rozdávající jeden úsměv za druhým.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.