Od r. 1988 vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci. Dále např. spolupracuje s ČČK na psychologické průpravě pečovatelek, s Lékařským informačním Centrem v Praze, vedla psychoterapeutickou skupinu na odd. dětské psychiatrie, věnuje se vzdělávání pedagogů, apod. Je velmi aktivní v organizování konferencí a seminářů zaměřených na psychologii ve zdravotnickém a pedagogickém povolání.

Pestrá je také její publikační a přednášková činnost. Při povodních v r. 2011 byla členkou psychosociální pomoci. Od roku 2008 je předsedkyní celostátní Předmětové komise pro výuku psychologie a komunikace při zdravotnických školách. O d roku 2013 je předsedkyní pedagogické sekce České asociace sester. Podporuje aktivně neziskové organizace, sama je členkou Spolku přátel Ostašova, který působí v Liberci - Ostašově.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.