Pracovala s lidmi se zdravotním postižením a ve svém volném čase se zabývá osvětovou činností ve prospěch lidí s postižením a také lektorskou činností. Vždy se snažila bourat předsudky, o tom že přednášející nemůže být neslyšící osoba.

Eva Liberdová vydala dvě knihy a vloni vydala odbornou knihu "Řešení veřejných prostranství a budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: Správné příklady a chyby z praxe", ve které dokumentuje odchylnost od teoretických požadavků v životní praxi – skutečné příklady „přístupnosti", se kterými se lze často setkávat, ozřejmit tyto jevy jako náhled, jak takové úpravy, které k překonání bariér ve skutečnosti neslouží, nedělat a uvést příklady, které k překonání bariér pohybu a orientace slouží, a to proto, aby aby přístupnost veřejného sektoru a správy nebyla zvláštním a nefunkčním pojmem, ale naopak stala se dobrým principem a rozšířila současné principy dobré veřejné správy.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.