Zdeňka neúnavně vymýšlí aktivity, které zpestřují zdejší krajinu, pomáhají nacházet vztah místních ke zdejší krajině a minulosti a vedou ke sbližování lidí prostřednictvím různých setkávání a kulturně-vzdělávacích aktivit. Mezi hlavní její otisky lze považovat opravu a provozování nejmenší venkovské minigalerie současného umění v Kapličce nad Zálesím, rozjezd mateřského klubu v Javorníku, guerillové pletení v krajině, práce na zvelebení krajiny prostřednictvím projektu landartů, do kterých zapojuje umělce z celé republiky, vytvoření skupiny, která organizuje otevření Montessori třídy ve venkovské škole ve Vápenné. Zdeńka svou činnost zaštiťuje spolky Světakraj a Cestou s Montessori, které s přáteli založila. Zdeňka ze svých prostředků financovala a se svým mužem provedla rekonstrukci Kapličky v Zálesí a bez jakéhokoliv sponzoringu organizuje výstavy v minigalerii. Mateřské centrum se rozhodla vytvořit i ze své osobní motivace vzhledem ke svým dvěma dcerkám. Již dříve v knihovně bezplatně nabízela pro rodiče tvořivé dílny pro malé děti. Poskytnutím prostoru pro mateřské centrum, které nazvala Flek, dostala zároveň další prostor pro pokračování svých tvořivých dílen.

Základní vybavení pro centrum získala formou sbírky po známých a kromě svého času věnovala vlastní prostředky na start centra. Obdivuhodné je především to, že i přes starost o dvě malé děti věnuje tolik času aktivitám, ze kterých mají přínos lidé kolem. I přes malý prostor, který jí starost o malé dcery zbývá, si stihla dodělat doktorát z umění. V kraji, kde jsou v důsledku odsunu původního obyvatelstva přerušeny pevné vazby na zdejší krajinu, veřejný zájem a prostor a stále zde přetrvává mentalita periferie, je aktivita a energie nově příchozích lidí velmi viditelná. U Zdeňky je to snaha o dělání věcí jinak, svěžím nekonfrontačním způsobem, což příjemně ovlivňuje klima ve městě a okolí. I když může být Zdeňka vnímána jako "náplava", paradoxně v místě, kde je většina ne více než dvě generace, její aktivity si rychle získaly podporu spřízněných lidí a sympatie široké veřejnosti.

Mateřské centrum Flek se nyní stává podporou rodičů v celém javornickém výběžku. Docházejí sem rodiče z městeček a vesnic v okolí, žádná podobná aktivita a služba zde totiž předtím nebyla. Velkým dopadem Zdenčiny přítomnosti je zájem aktivních lidí o kraj a vytvoření možností vzdělávání Montessori se stává magnetem, který je ve velkých městech velmi ceněn a do venkovského prostoru přitahuje z měst nové obyvatele. Zdeňka je příkladem člověka, který se přestěhuje z města na venkov, do kraje s problematickou minulostí i přítomností, a velmi hravě, bez mesiášských ambic, vytváří kolem sebe prostředí, které je pozitivní, motivuje lidi ke spolupráci a komunikaci, kultivuje jejich vztah k okolí, ponouká nejen zdejší lidi se o kraj aktivně zajímat či se dokonce sem přistěhovat. A přitom všem se stará o děti. Kromě veřejných aktivit se nadále věnuje svému tvoření, které reflektuje její myšlenkový svět a zaměření. Je to člověk, který bez velkých gest a volání o pozornost pracuje pro dobro svého okolí a strhává ostatní.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.