17. listopadu 2016 založila spolek, pod kterým prezentuje dosud nedostatečně chráněná práva zvířat, převážně těch, která žijí ve společnosti lidí - UNIE PRÁV ZVÍŘAT z.s. s anglickým ekvivalentem ANIMAL RIGHTS UNION. Spolek má za cíl bránit práva těch zvířat, která jsou odkázaná na milost a nemilost lidí a konat vše, aby byl lidmi coby pány tvorstva vyslyšen jejich i ten nejtišší hlas. Snaží se pomáhat zvířatům v nouzi a prezentovat i nadále jejich často velmi dramatické příběhy.

Diana pořádá akce pro děti, kterými chce rozšiřovat informovanost v duchu ochrany zvířat a přírody, podněcovat k úctě k životu a planetě Zemi (výchova k ekologickému myšlení). Snaží se informovat veřejnost o rizicích podpory množíren psů.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.