Hana Demlová působila v letech 1993 až 1994 jako primátorka Pardubic. Svým působením značně napomohla ke stabilizaci pardubické lokální politiky a k úspěšné transformaci tamní politiky.

V letech 1995 až 1997 byla následně činná jako náměstkyně ministra obrany pro řízení sociální, zdravotní a bytové oblasti. Po celou dobu napomáhala, jak jen mohla, v politickém a občanském rozvoji Pardubic, mimo jiné podporou neziskového sektoru.

Z poslední aktivity jmenujme její aktivní pomoc Oblastní charitě Pardubice, s níž dlouhodobě spolupracuje, při organizování Tříkrálové sbírky. Záslužná je též její aktivita a pomoc pro občany města Pardubic. Hana Demlová je nyní v důchodu.

Hlasovat pro ni můžete ZDE