Milena Lenderová je profesorkou v oboru české dějiny od roku 2001, spoluautorkou dvoudílných skript „Dějiny každodennosti „dlouhého" 19. století" a členkou redakčních rad odborných českých a francouzských časopisů.

V letech 2001-2007 byla první děkankou tamní Fakulty humanitních studií UPCE. V současnosti působí na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Za své publikační a vědecké výstupy obdržela řadu ocenění.

Je autorka řady klíčových publikací ve svém oboru. Svým soustavným odborným zájmem prohlubuje znalosti o 19. století a též je vhodně umí popularizovat při svých poutavých přednáškách. Ostatně o tom svědčí její obliba mezi studenty a posluchači.

Hlasovat pro ni můžete ZDE