I díky tomu patří knihovna v posledních letech k nejnavštěvovanějším kulturně společenským zařízením v kraji. Po celý rok se zde koná řada kulturních a vzdělávacích akcí, zejména pro nejmladší čtenáře a seniory, ale i širokou veřejnost, kterých je více jak 400. Každoročně knihovna nabízí svým uživatelům nové služby.

Mezi nejvyhledávanější akce patří celoroční vzdělávací a informační kurzy, Akademie volného času, semináře, přednášky i besedy se zajímavými hosty. Knihovna též pořádá řadu soutěží a to nejen literárních a recitačních, ale i fotografických a výtvarných. Prostory na Pernštýnském náměstí slouží i jako galerie, kde je po celý rok k vidění tvorba místních umělců a dětí. Nezapomíná se ani na handicapované spoluobčany, pro které jsou nabízeny některé speciální služby, např. formou zvukové knihovny pro nevidomé. V posledních letech se knihovna stala aktivním nositelem projektů na podporu čtenářské gramotnosti a informačního vzdělávání dětí (Lovci perel, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu).

V rámci projektu Krteček ve vesmíru navštívil Pardubice účastník dvou letů raketoplánu astronaut Andrew Feustel s rodinou. Díky úsilí paní ředitelky ve spolupráci s Pardubickým krajem se podařilo pro knihovnu získat od státu tří objekty na pardubickém Příhrádku, kde vznikne kulturní centrum, veřejná čítárna, grafický atelier a muzejní expozice věnovaná významným literárním osobnostem regionu.

Hlasovat pro ni můžete ZDE